Eesti Pangaliit

1992. aasta 3. juulil asutasid 21 kommertspanka Eesti Pangaliidu, mille peamisteks eesmärkideks püstitati Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. Täna on Pangaliidul 12 liikmespanka.

Pangaliidu põhilised töövaldkonnad:

  • Liikmespankade vahelise infovahetuse soodustamine
  • Kommertspankade huvide esindamine pangandust puudutavate õigusaktide väljatöötamisel
  • Euroopa Pangandusföderatsiooni töös osalemine täisliikme staatuses alates 01.07.2004 (assotsieerunud liige alates 15.06.1996)
  • Avalikkuse informeerimine pangandussektori tähtsamatest arengutest
  • Hea pangandustava formuleerimine ja selle täitmise jälgimine
  • Pangandussektori huvide esindamine teistes ametiliitudes ja institutsioonides
 
 
 
Eesti pankade tunnuskoodid
Pangakontonumbris kasutatavad pangakoodid ja BIC koodid
 
Üleminek IBAN kontonumbrile
IBAN kontonumbri standard ja kalkulaator
 
E-arvele üleminek
Alates 01.02.2014 asendatakse otsekorraldusteenus Eestis E-arvel põhineva makseteenusega
 
Eesti Maksekeskkonna Foorum
Soodustame Eesti turu sujuvat ühinemist ühtse euromaksete piirkonnaga
 
7-3-1 meetod ja viitenumbri kalkulaator
Viitenumbrite arvutusmetoodika ning genereerimine
 
ISO 20022 XML suhtlussõnumid
Makse algatamise (C2B) ja kontaväljavõtte (B2C) suhtlus-sõnumid