Eesti Pangaliit

Maksekorralduse standard

Standardi sisu

Käesolev standard määrab maksekorralduste plankide mõõtmed (formaadi) ja infoväljade paigutuse plankidel.

Maksekorralduse tüübid
Maksekorralduse planke on kaht tüüpi:

 • maksekorraldus - juriidilise või eraisiku ülekandekorraldus,
 • kviitungiga maksekorraldus - eraisiku ülekande- või sularahakorraldus.

Mõlemat tüüpi maksekorraldused võivad sisaldada makseinfot lisaks sõnalisnumbrilisele esitusviisile ka vöötkoodis. Vöötkoodiga variantide puhul puudub maksekorralduselt summa sõnaline esitus.

Formaat
Eesti-sisestes arveldustes on maksekorralduse formaadina kasutusel A65 (s.o 1/3 A4) formaat.

Konstruktsioon
Põhikonstruktsioon tuleneb rahvusvahelisest standardist ISO 8439-1900
(Forms design - Basic layout).
Põhireavahe 4,233 - 1/6 (mm - tolli)
Põhikirjasamm 2,54 - 1/10 (mm - tolli)
Põhireavahet ja põhikirjasammu kasutades moodustub ristkülikukujuline konstruktsioonivõrk. Konstruktsioonivõrgu igasse ristkülikusse mahub üks standardne trükimasina kirjamärk.

Täidetav pind
Täidetava pinna arvestus algab:
vasakust äärest 20 mm 1 mm (maksekorraldus)
või 10 mm 1 mm (kviitungiga maksekorraldus)
ülemisest äärest 10 mm 1 mm

Jooned
Jooned eraldavad infoväljasid üksteisest ja piiritlevad esitatavat informatsiooni. Maksekorraldustel kasutatakse järgmisi jooni:

Joone nimetus Laius mm Kasutusala
Peen 0.13 Veerise ja abijooned
Pooljäme 0.35 Infoväljade eraldusjoon, kontuurjoon

Konstruktsioonivõrk
Konstruktsioonivõrk jagab plangi ridadeks ja veergudeks. Reajooned on tähistatud tähega R ja esimene joon on R0. Veerujooned on tähistatud tähega V ja esimene
veerujoon on tähistatud V0.

Infoväljad
Plank jaguneb infoväljadeks, mis eraldavad informatsiooni, mida plank kannab.

 • Maksekorralduse number V36R-2-V72R0
 • Maksja andmed V0R0-V36R6
  maksja nimi V0R0-V36R2
  maksja konto number V0R2-V18R4
  maksja registreerimisnumber V18R2-V36R4
  maksja pank V0R4-V36R6
  (sh kood V30R10-V36R12, kuni kontonumbrite standardiseerimiseni)
 • Saaja andmed V0R6-V36R12
  saaja nimi V0R6-V36R8
  saaja konto number V0R8-V36R10
  saaja pank V0R10-V36R12
  (sh kood V30R10-V36R12, kuni kontonumbrite standardiseerimiseni)
 • Makse sisu
  viitenumber V36R8-V72R10
  selgitus V36R2-V72R8
  Maksepäev V36R0-V72R2
 • Maksesumma
  numbritega V36R10-V72R12
  sõnadega R12-R14
 • Kinnitused
  maksja kinnitus V0R14-V36R20
  panga märge V36R14-V72R20

II Maksekorraldus vöötkoodiga:

Maksekorralduse number, maksja andmed, saaja andmed, makse sisu ja kuupäeva infoväljad on samad kui vöötkoodita maksekorraldusel.

 • Maksesumma
  numbritega V36R10-V72R12
  sõnadega puudub
 • Kinnitused
  maksja allkirjad ja pitser V0R12-V36R18
  panga märge V36R12-V72R18
 • Vöötkood v.t. Vöötkoodi standard

III Kviitungiga maksekorraldus (vöötkoodita):

 • Maksja andmed V0R0-V36R6, V58R0-V78R4
  maksja nimi V0R0-V36R2, V58R0-V78R2
  maksja konto number V0R2-V18R4, V58R2-V78R4
  maksja registreerimisnumber V18R2-V36R4
  maksja pank V0R4-V36R6
  (sh kood V30R10-V36R12, kuni kontonumbrite standardiseerimiseni)

 • Saaja andmed V0R6-V36R12, V58R4-V78R8
  saaja nimi V0R6-V36R8, V58R4-V78R6
  saaja konto number V0R8-V36R10, V58R6-V78R8
  saaja pank V0R10-V36R12
  (sh kood V30R10-V36R12, kuni kontonumbrite standardiseerimiseni)
 • Makse sisu
  viitenumber V36R8-V56R10,V58R8-V78R10
  selgitus V36R2-V56R8
 • Maksepäev V36R0-V56R2
 • Makse summa
  numbritega V36R10-V56R12,V58R10-V72R12
  sõnadega V0R12-V56R14
 • Kinnitused
  maksja kinnitus V0R14-V36R20
  panga märge V36R14-V56R20,V58R14-V78R20

IV Kviitungiga maksekorraldus (vöötkoodiga):

Maksekorralduse number, maksja andmed, saaja andmed, makse sisu ja kuupäeva infoväljad on samad kui kviitungiga vöötkoodita maksekorraldusel

 • Maksesumma
  numbritega V36R10-V56R12
  sõnadega puudub
 • Kinnitused
  maksja kinnitus V0R12-V36R18
  panga märge V36R12-V56R18, V58R12-V78R18
 • Vöötkood v.t. Vöötkoodi standard

Standardi rakendamine ja muud nõuded*

Pangad kohustuvad alates 01.03.1996 aktsepteerima standardile vastavaid maksekorraldusi.

 • Pangad kohustuvad hiljemalt 01.08.1996 juurutama maksekorralduse standardile vastavad plangid.
 • Maksekorralduse täitmisel on soovituslikuks shriftiks Times New Roman 12. Pangad võivad kasutada oma tunnusshrifti.
 • Maksepäev esitatakse kujul pp.kk.aa või pp.kk.aaaa, kusjuures eraldajana kasutatakse ainult punkti (.).
 • Täidetud peab olema üks väljadest Viitenumber või Selgitus. Viitenumbri olemasolu korral pole pangad kohustatud edastama makse selgitust.
 • Vöötkoodi koostaja vastutab vöötkoodis sisalduva informatsiooni õigsuse ja sõnalis-numbrilisele esitusviisile vastavuse eest. Vöötkoodi olemasolu korral võtab pank aluseks vöötkoodis sisalduva informatsiooni või sõnalis-numbrilise informatsiooni (vastavalt kasutatavale tehnikale) ja ei ole kohustatud neid omavahel võrdlema.
 • Kui arve-maksekorraldusel on makse summa ja/või maksepäev jäetud maksja määrata (vastav maksekorralduse väli täidetakse maksja poolt) või kui makse summa ületab 999999.99 krooni, täidetakse vöötkoodi vastavad väljad nullidega (0). Sellisel juhul tuleb makse pangas käsitlemisel nimetatud väljad sisestada käsitsi. Ülejäänud makset iseloomustavad andmed võidakse makse käsitlemisel lugeda vöötkoodist.