Eesti Pangaliit

Tagatisfond

Tagatisfondi eesmärk


Tagatisfondi eesmärk on tagada Tagatisfondi seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses:

  • krediidiasutuse klientide (ehk hoiustajate),
  • investeerimisasutuse klientide (ehk investorite) ja
  • kohustusliku pensionifondi osakuomanike

poolt paigutatud vahendite kaitse, suurendades seeläbi finantssektori usaldusväärsust ja stabiilsust.

Tagatisfondi õiguslik seisund


Tagatisfond on Tagatisfondi seadusega asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik, kes alustas oma tegevust alates 2002. aasta 1. juulist.
Tagatisfond on Hoiuste Tagamise Fondi seaduse alusel 1998. aastast asutatud ja tegutsenud Hoiuste Tagamise Fondi õigusjärglane.

Hüvitamise piirmäärad


Hoiuste ja investeeringute hüvitamine

Periood

Hoiused ja investeeringud

Alates2003.a 31.detsembrist 90% ulatuses kuid mitte rohkem kui 100 000 krooni
Alates2005.a 31.detsembrist 90% ulatuses kuid mitte rohkem kui 200 000 krooni
Alates 2007.a 31.detsembrist 90% ulatuses kuid mitte rohkem kui 313 000 krooni (20 000 eurot)
Alates 2008 .a. 9. oktoobrist 100% ulatuses kuid mitte rohkem kui 782 330 krooni (50 000 eurot)
Alates 01.01.2011* 100% ulatuses kuid mitte rohkem kui 100 000 eurot


*Tagatud kõik hoiused (sh nõudmiseni, säästu-, tähtajalised, investeerimis- ja muud hoiused ning olenemata sellest, kas hoius on eurodes või mõnes muus vääringus) igas pangas Eestis tegevusluba omavas pangas (AS DNB Pank, AS Eesti Krediidipank, AS Inbank, AS LHV Pank, AS SEB Pank, Bigbank AS, Swedbank AS, Tallinna Äripanga AS, Versobank AS) 100% ulatuses kuni 100 000 euroni hoiustaja kohta.

 

Välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiuseid on tagatud vastavalt välispanga asukohamaa seadustele

Välisriigi krediidiasutuste filiaalid

Hoiuste tagamise skeemi asukohariik

Rakendatav hoiuste hüvitise piirmäär (eurodes)

Hüvitise maksmiseks kasutatav valuuta

Nordea Bank AB Eesti filiaal
Rootsi
100 000
Euro
Pohjola Bank plc Eesti filiaal
Soome
100 000
Euro
Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal
Rootsi
100 000 
Euro
AS Citadele banka Eesti filiaal
Läti
100 000
Euro
Danske Bank A/S Eesti filiaal
Taani
100 000
Euro

 

Kuna hoiuste hüvitamise tingimused on Euroopa Liidu liikmesriikide hoiuste tagamise skeemidel erinevad, siis hoiuste hüvitamise tingimuste sh ka hoiuste hüvitamise piirmäära ja hüvitise maksmiseks kasutatava valuuta täpsemaks
teadasaamiseks tuleks igal hoiustajal pöörduda konkreetse krediidiasutuse filiaali kontorisse.
 

Kohustusliku pensionifondi osakuomanike kahjude hüvitamine
 
Hüvitamisele kuuluv kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse osakuomanikule täies ulatuses.
Kahjusumma, mis ületab 10 000 eurot osakuomaniku konkreetse kahjujuhtumi kohta, hüvitatakse 90% ulatuses.
Külasta Tagatisfondi kodulehekülge: www.tf.ee