Eesti Pangaliit

Toimkonna liikmed

 • Anneli Kärner (SEB Pank) - toimkonna juht
 • Tiia Annus (Swedbank)
 • Katrin Kaljas-Tamm (Danske Bank)
 • Jan Reimann ja Julia Segerkrantz  (Luminor)
 • Alo Vallikivi (LHV Pank)
 • Harry Vaher (OP Corporate Bank)
 • Kristin Sõgel (Handelsbanken)
 • Tuuli Säärits (Inbank)
 • Sergei Guštšak (Versobank)
 • Teet Smidt (Bigbank)

Toimkonna juures tegutseb MiFID 2 töögruppToimkonna ülesanded:

 • Olla pankade, Finantsinspektsiooni, rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Eesti Väärtpaberite Keskregistripidaja jt investeerimisteenuste- ning väärtpaberivaldkonnas tegutsevate isikute vahel teabevahetuse korraldajaks, koostöö koordineerijaks ja arendajaks.
 • Koondada teavet pankade poolt teenuste osutamisel tekkinud kitsaskohtadest ja ebakohastest turupraktikatest ning vajadusel teha ettepanekuid õigusaktide või järelevalvepraktika muutmiseks või täiendamiseks.
 • Jälgida investeerimisvaldkonna arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
 • Koostada soovitusi pankade poolt investeerimisteenuste ning muude seotud teenuste osutamise parandamiseks ja hea tava juurutamiseks.
 • Luua pankade esindajatele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks, vahendada finantsturgudega seotud teavet ja koolitusvõimalusi.
 • Osaleda Toimkonna poolt valitud esindaja kaudu Eesti Pangaliidu vahendusel ja finantseerimisel Euroopa Pangandusföderatsiooni finantsturgude töögrupi töös.
Ege Metsandi