Pangalingi spetsifikatsioon

Pangaliitu kuuluvad pangad uuendasid pangalingi teenust, et muuta makse- ja autentimislahendused turvalisemaks ja lihtsamaks. Pangad hakkavasid uut pangalingi teenust pakkuma 2014. a. oktoobris, kaupmeestel oli spetsifikatsiooni rakendamiseks aega kuni 30. aprillini 2016.a.

Olulisemad muudatused on suunatud teenuse turvalisuse ja mugavuse tõstmisele.

Uue spetsifikatsiooni kasutuselevõtmine suurendab turvalisust mitmel viisil:

  • Lisatud parameeter VK_COUNTRY annab võimaluse isikukoodi väljastanud riigi tuvastamiseks.
  • Digiallkirjaga on kinnitatud senisest suurem andmehulk.
  • Ajakontroll välistab teoreetilise võimaluse aegunud päringute kasutamiseks, kuid eeldab teenusepakkuja serveri kella sünkroniseerimist vabalt valitud ajaserveriga.
  • VK_TOKEN info edastamine võimaldab e-teenus pakkujal teenuste hulka piirata vastavalt autentimisvahendi turvatasemele.

Uute pakettide kasutuselevõtuga lihtsustub e-teenuste loomine kaupmeeste poolt. Kui varem ei olnud autentimis- ja makselahendused pankade üleselt ühtlustatud, siis nüüdsest saab kõikide pangalingi teenust pakkuvate klientidelt makseid vastu võtta sarnase tehnilise lahenduse abil.

Pangalingi päringute uuendatud tehniline spetsifikatsioon Ver 1.1