Pangaliidu kaugkoolituskursused Tartu Ülikoolis

2002. aasta 6. septembril kirjutasid Eesti Pangaliidu juhatuse esimees Indrek Neivelt ja Tartu Ülikooli rektor akadeemik Jaak Aaviksoo alla koostöölepingule, millega viidi kommertspankade ja teiste finantsasutuste töötajatele pakutavad Pangaliidu kaugkoolituskursused Tartu Ülikooli majandusteaduskonna haldusalasse. Kaugkoolitusprogramm on pälvinud kõrge hinnangu põhjaliku rahvusvahelise ekspertiisi läbi viinud konsultsioonifirmalt Carl Bro International ja Taani Pangaliidult.

Info ja registreerimine: www.finance.ut.ee

PRESSITEADE 06.09.2002

Eesti Pangaliidu kaugkoolituskursused on sügisest Tartu Ülikoolis

Täna, 6. septembril, kirjutavad Eesti Pangaliidu juhatuse esimees Indrek Neivelt ja Tartu Ülikooli rektor akadeemik Jaak Aaviksoo alla koostöölepingule, millega viiakse kommertspankade ja teiste finantsasutuste töötajatele pakutavad Pangaliidu kaugkoolituskursused Tartu Ülikooli majandusteaduskonna haldusalasse.

Kui Pangaliit 1992. aastal asutati oli tegevuse üheks prioriteediks pangatöötajate koolitus, sest suured muudatused finantssektoris ja infotehnoloogia areng nõudsid pangatöötajatelt uusi teadmisi. Pangaliit alustas lühikursustega, millele 1996. aastal lisandus kaugkoolitus. Esimesed kaugkoolituskursused valmisid PHARE projekti raames koostöös Portugali ja Hispaania Pangainstituudi ning Belgia Pangaliiduga.

"Alates 1996. aastast oleme kaugkoolitusprogrammi toodetesse investeerinud 17,5 miljonit krooni, mille tulemusena on tänasel päeval välja pakkuda 13 erinevat kaugkoolituskursust," rääkis Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm. Lisaks olemasolevatele on Göran Collerti teadusprojekti raames valmimas veel 3 kursust. Tartu Ülikooli sooviks on kaugkoolitustooteid edasi arendada ja kasutada neid ka kombineerituna teiste õppevormidega. "Lisaks on ülikool lubanud mahukad õppematerjalid viia veebipõhisesse õpikeskkonda, mis lihtsustaks märgatavalt õppetööd," täiendas Pangaliidu koolitusosakonna juhataja Janne Kallasmaa.

Kaugkoolituskursustel on alates 1996. aastast osalenud 5900 õppurit. "Pangaliidu unikaalsete eestikeelsete kaugkoolituskursuste õppematerjalide ja spetsialistide teadmiste kasutamine annab Tartu Ülikoolile nüüdsest võimaluse pakkuda koolitust laiemale avalikkusele ja ka kõrgkoolide tudengitele, mitte aga ainult finantssektoris töötavatele inimestele," rõhutas Katrin Talihärm.

Täna kell 12:00 Pangaliidus toimuval ametlikul kaugkoolituskursuste programmi üleandmisel osalevad lisaks akadeemik Jaak Aaviksoole ja Indrek Neiveltile veel Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dekaan Prof. Jüri Sepp, ülikooli Rahanduse ja Arvestuse Instituudi juhataja Prof. Mart Sõrg, kommertspankade ja Eesti Panga koolitusjuhid. Pangaliidu koolitusosakond tänab kõiki koostööpartnereid.

Eesti Pangaliidu kaugkoolitusprogramm on pälvinud kõrge hinnangu põhjaliku rahvusvahelise ekspertiisi läbi viinud konsultsioonifirmalt Carl Bro International ja Taani Pangaliidult.