Jätkusuutliku panganduse toimkond

Vaata lisaks

Kadri Vunder-Fontana (Luminor)

Toimkonna juht

Toimkonna liikmed:

 • Evelin Roop (LHV Pank)
 • Maris Riim (Swedbank)
 • Steven Lipp (Citadele)
 • Tatjana Vakulenko (SEB)
 • Johanna-Maria Siilak (Coop Pank)
 • Julia Grik-Meder (OP Corporate Bank)
 • Sirli Pettai (Bigbank)
 • Evelin Lindvers (Inbank)
 • Madina Maier (TBB pank)

Toimkonna eesmärgid:
 1. Aidata läbi finantseerimistegevuse tuvastada, defineerida ja kasutada uusi jätkusuutlikke ärivõimalusi, mis tõstavad Eesti riigi, ettevõtete ja kogukondade konkurentsivõimet. 
 2. Tagada Eesti pangandussektori valmisolek tuua kiirelt ja paindlikult tarbijateni uusi ja Eesti jätkusuutlikku arengut toetavaid finantstooteid ja -teenuseid.
 3. Aidata tõsta jätkusuutlikkuse alast teadlikkust Eesti ühiskonnas läbi ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) kriteeriumitest tulenevate äririskide laiema teadvustamise ja tutvustamise.
 4. Olla partneriks riigiasutustele, ministeeriumidele, Eesti Pangale ja mõjuorganisatsioonidele jätkusuutliku finantseerimise valdkonna arendamisel.
 5. Teha sektoriülest koostööd teemakohaste vabatahtlike initsiatiivide ja võimalike kohustuslike regulatsioonide läbitöötamisel ja Eesti konteksti toomisel.