Riikliku taustaga isikute (PEP) ametikohad

Ametikohad

Näited

Lingid

Riigipead, valitsusjuhid, ministrid ning ase- või abiministrid

 • President
 • Peaminister
 • Minister
 • Abiminister
 • Kantsler
 • Euroopa Liidu institutsioonide juhid (nt Euroopa Komisjoni volinikud)

Parlamendiliikmed või sarnaste seadusandlike organite liikmed

 • Riigikogu liige
 • Euroopa Parlamendi liikmed

Erakondade juhtorganite liikmed

 • Riigikokku kuuluva erakonna juhatus/eestseisus

Ülemkohtute ja riigikohtu liikmed

 • Riigikohtu kohtunik
 • Euroopa Liidu kohtu kohtunik

Riigikontrolli ja   keskpankade nõukogude liikmed

 • Riigikontrolör
 • Eesti Panga nõukogu liikmed
 • Eesti Panga president
 • Euroopa Keskpanga president või muu juhatuse liige
 • Euroopa Kontrollikoja liige


Suursaadikud ja asjurid


Kaitsejõudude kõrgemad ohvitserid 

 • Kaitseväe juhataja
 • Kaitseväe juhataja asetäitja
 • Kaitseväe peastaabi ülem
 • Kaitseliidu ülem

Riigiettevõtete juhatuse ning haldus - või järelevalveorganite liikmed

Enam kui 50%-lise riigi osalusega äriühingu:

 • juhatuse liige
 • nõukogu liige
  Muu isik, kes täidab avaliku võimu olulisi ülesandeid Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, Jõhvi linnapea, abilinnapea, volikogu esimees

Rahvusvaheliste organisatsioonide   juhid, juhi asetäitjad ja juhtorgani liikmed või samaväärseid ülesandeid täitvad isikud, kes ei ole kesk- või alamastme staatuses

 • ÜRO
 • NATO