PRESSITEADE: Eesti Pangaliit tähistab täna 10. aastapäeva

02 juuli 2002
Täna tähistab kommertspankade ühendus Eesti Pangaliit oma 10. aastapäeva.

Eesti Pangaliit tegi oma esimesed sammud täpselt kümme aastat tagasi, vaid nädal peale Eesti oma rahvusvaluuta - eesti krooni - kasutuselevõttu. Pangaliidu asutamisele eelnenud Eesti majanduse arengule olulise tõuke andnud rahareform oli oluline nii inflatsiooni pidurdamisel kui ka stabiilse pangandussüsteemi tekkimisel, kuid Eesti krediidiasutuste ühise tegutsemise ja koostöö vajalikkus suurema tulemuslikkuse nimel oli ilmnenud juba varem. "Eesti kommertspangandust ühendava organisatsiooni sünd ootas oma õiget hetke ja õigeid inimesi, et mujal maailmas traditsiooniliselt pangandussektori huvide eest seisev pangaliit ka Eestis ellu kutsuda," ütles Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm. 1992. aasta 3. juulil asutasidki 21 kommertspanka Eesti Pangaliidu, mille peamisteks eesmärkideks püstitati Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine.

"10 aastat on olnud täis tegemisi ja muutusi, uute võimaluste ellurakendamist ja vigade korrigeerimist," jätkas Katrin Talihärm. Pangaliidu juhtimisel ja toetusel on pankadel olnud võimalik saada nii kodu- kui välismaist erialast koolitust, osaleda seadusloome kujundamisel, täiustada meetmeid pankade turvalisuse tagamisel ja tõsta rahapesu tõkestamise efektiivsust, mõjutada arenguid väärtpaberiturul, tutvustada pangaklientidele turul pakutavaid innovaatilisi tooteid ja tõsta klientide kui tarbijate teadlikkust oma õigustest.

Pangaliidul on hea meel vaadata tagasi 10 aasta jooksul tehtule ja tunda rõõmu oma saavutustest. "Samas soovime koostöös oma liikmetega jätkuvalt arendada panganduskeskkonda, tagamaks liikmespankade klientidele parimat teenindust," täiendas Talihärm. Ühelt poolt tagab seda asjaolu, et Eesti pangad väärtustavad üha enam oma kliente ja Pangaliidu välja töötatud hea pangandustava printsiipe, teisalt on Pangaliit omalt poolt andnud parima Eesti panganduse kiire arengu tagamiseks koostöös kõikide asjaosaliste professionaalse töö ja uute progressiivsete ideede ellurakendamisel.

Pangaliidu tänane reputatsioon ja tulemuspagas on saavutatud koostöös valitsusasutuste, erasektori ja rahvusvaheliste partneritega. Pangaliit, kuhu seitsmest Eestis litsenseeritud kommertspangast kuulub kuus, osaleb Euroopa Pangandusföderatsiooni töös assotsieerunud liikme staatuses alates 1996. aastast.

Täna kell 16:00 Tallinna Botaanikaaias algaval pidulikul vastuvõtul võtavad sõna Eesti Panga president Vahur Kraft, Pangaliidu juhatuse esimees Indrek Neivelt ja endised Pangaliidu juhtpersoonid Raivo Vare, Jüri Raidla ja Viktor Hütt. Samas võtavad sõna ka Pangaliidu rahvusvaheliste koostööpartnerite esindajad. Pangaliit tänab omalt poolt kõiki, kes on andnud oma panuse Pangaliidu ja Eesti panganduse arengusse.

Ingmar Mattus
Eesti Pangaliidu infonõunik
Tel: 611 65 69