PRESSITEADE: Eestis hakkab kehtima rahvusvaheline kontonumbristandard

30 november 2003

1. jaanuaril 2004 võetakse Eestis kasutusele rahvusvahelised kontonumbrid (IBANid), mis hõlbustavad rahvusvahelist arveldamist. Praegu kasutusel olevad kontonumbrid jäävad kasutusele riigisiseste maksete sooritamiseks.

Pangaliidu tegevdirektori Katrin Talihärmi sõnul on IBANi standardile vastavad kontonumbrid kasutusel juba 27 Euroopa riigis. Eesti lisandumine nende riikide hulka loob eeldused maksete kiiremaks liikumiseks ning tõstab Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste maksete edastamise kvaliteeti.

Ta lisas, et standardiseeritud kontonumbri süsteem muudab pikemas perspektiivis välismaksete edastamise senisest kiiremaks ning kliendile odavamaks. "Ühe eeltingimusena peavad kliendid edastama oma välispartneritele enda konto IBAN'i ja kontot haldava panga BIC ehk SWIFT-koodi. Samuti tuleb välismaksete algatamisel maksekorraldusele märkida makse saaja IBAN ja tema panga BIC-kood," rääkis Talihärm.

Rahvusvahelise kontonumbristandardi kasutuselevõtuks on Eesti kommertspangad juba täiendanud oma infosüsteeme, et 1. jaanuarist 2004.a. olla valmis väljastama IBAN'i standardile vastavaid kontonumbreid. Klient ei pea IBANi saamiseks spetsiaalselt pangakontorisse minema, sest IBAN väljastatakse kliendile automaatselt ja kuvatakse tema konto standardväljavõtetel.

Eesti IBAN on 20-kohaline - praeguse Eesti siseriikliku kontonumbri ette lisatakse 6 kohaline tähe- ja numbrilühend. IBAN algab kahetähelise riigikoodiga (Eesti puhul EE), millele järgneb kahekohaline kontrolljärk ning seejärel kahekohaline pangakood ja Eesti siseriiklik kontonumber (näide Eesti IBANist: EE9099 99123456789012).

>> Täiendav info


Lisainfo:
Ingmar Mattus
Eesti Pangaliidu infonõunik
Tel: 611 65 69, 055 519 579
E-post: Mattus@pangaliit.ee