Euroopa Pangandusföderatsiooni peasekretär külastas Pangaliitu

27 märts 2003

Reedel, 28. märtsil 2003 külastasid Pangaliitu Euroopa Pangandusföderatsiooni (FBE) peasekretär Nikolaus Bömcke ja FBE nõunik Elmars Kronbergs. Külalised kohtusid Pangaliidu juhatuse liikmete Juhani Seilenthali (Nordea Pank) ja Härmo Värgiga (Sampo Pank) ning tegevdirektori Katrin Talihärm'iga.

Seoses Eesti astumisega Euroopa Liidu liikmeks on olnud kõne all Eesti Pangaliidu staatuse muutmine Euroopa Pangandusföderatsioonis. Alates 1996. aastast on Eesti Pangaliit olnud FBE assotsieerunud liige, ent Eesti liitumisel Euroopa Liiduga avaneb ka Pangaliidul võimalus saada FBE täisliikmeks. Bömcke ja Kronbergsi külaskäigu eesmärgiks oli tutvustada täiendavaid võimalusi, mis Pangaliidule täsliikmena avanevad. Eelkõige rõhutas Bömcke võimalust osaleda kogu Euroopa pangandussektorit puudutavate otsuste kujundamisel. Loomulikult toob täiendavate õiguste saamine Pangaliidule kaasa täiendavad finantskulud.

Au istuda teiste pangaliitudega ühe laua taga ja osaleda kaalukate otsuste vastuvõtmisel Euroopa suurriikidega võrdsetel alustel tõstaks meie Brüsseliga seonduvaid kulutusi ligi 10 korda. Pangaliidu juhatus võtab selle küsimuse arutusele käesoleva aasta lõpus. Alternatiiviks oleks säilitada assotsieerunud liikme staatus koos Bulgaaria, Rumeenia ja Türgiga.

Enne Eestisse tulekut külastati samasuguste eesmärkidega ka Läti, Leedu, Tshehhi, Ungari, Poola, Slovakkia pangaliitu.

FBE asutati 1960. aastal. FBE-sse kuulub praegu täisliimetena 15 Euroopa Liidu liikmesriigi pangaliitu, lisaks Islandi, Norra, Shveitsi pangaliit. Laienemisprotsess kasvatab täisliikmeskonna 18-lt 28-ni.

Tänase kohtumise lõppfaasis tutvustas Pangaliidu infonõunik Ingmar Mattus külalistele viimaseid arenguid Eesti pangandusturul ja majanduses tervikuna.

Vasakult: Nikolaus Bömcke, Elmars Kronbergs.