Äripäev: Eluasemelaenu tingimused Eesti krediidiasutustes mais 2004

02 mai 2004

Summa
 • Hansapank: al 20 000 krooni
 • Eesti Ühispank: min 30 000 krooni
 • Sampo Pank: min 50 000 krooni, maksimaalne limiit sõltub kliendi sissetulekust ja tagatisest
 • Krediidipank: 50 000–1 500 000 krooni
 • Nordea Pank: min 100 000 krooni, Tartus, Pärnus ja Viljandis min 50 000 kr
 • Balti Investeeringute Grupp: 10 000–1 000 000 krooni
 • Balti-Am. Kodufinantseeringud: min 80 000
 • Parex Kredit: alates 40 000

Tähtaeg
 • Hansapank: kuni 30 aastat
 • Eesti Ühispank:: kuni 30 aastat
 • Sampo Pank: kuni 30 aastat
 • Krediidipank: kuni 20 aastat
 • Nordea Pank: kuni 25 aastat
 • Balti Investeeringute Grupp: kuni 15 aastat
 • Balti-Am. Kodufinantseeringud: kuni 25 aastat
 • Parex Kredit: kuni 20 aastat

Omafinantseerimine
 • Hansapank: min 0%
 • Eesti Ühispank:: min 0%, lisatagatiseta alates 15%
 • Sampo Pank: 20–33%, aktsepteeritavate lisatagatistega võimalik alates 0%
 • Krediidipank: min 25%, lisatagatis või KredExi garantii puhul alates 10%
 • Nordea Pank: min 25%, lisatagatis või KredExi garantii10%
 • Balti Investeeringute Grupp: min 0%
 • Balti-Am. Kodufinantseeringud: 20%
 • Parex Kredit: alates 15%, lisatagatise olemasolul al 0%

Tagasimaksed
 • Hansapank: iga kuu või lepingujärgse graafikuna
 • Eesti Ühispank:: kord kuus annuiteet-, fikseeritud põhiosaga või muu graafiku alusel
 • Sampo Pank: kord kuus annuiteet- või fikseeritud põhiosaga graafiku alusel
 • Krediidipank: üldjuhul kord kuus
 • Nordea Pank: kord kuus
 • Balti-Am. Kodufinantseeringud: vastavalt maksegraafikule, võimalik tagasi maksta ennetähtaegselt ilma trahvita
 • Parex Kredit: igakuised, maksimaalselt 60% laenutaotleja igakuisest netosissetulekust

Väljamakseperiood
 • Hansapank: kuni üks aasta
 • Eesti Ühispank:: kuni 6 kuud Sampo pank kuni 6 kuud
 • Krediidipank: kuni 6 kuud
 • Nordea Pank: kuni 6 kuud
 • Balti Investeeringute Grupp: 1–2 päeva, otsus 24 tunni jooksul
 • Parex Kredit: 1–3 päeva, otsus 24 tunni jooksul

Maksepuhkus
 • Hansapank: kuni kaks aastat + üks aasta intressideta maksepuhkust lapse sünni korral
 • Eesti Ühispank:: kuni 12 kuud, lapse sünni puhul kuni 24 kuud
 • Krediidipank: kuni 6 kuud, lapse sünni korral 18 kuud
 • Sampo Pank: kuni 6 kuud, lapse sünni korral kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni
 • Nordea Pank: kuni 3 aastat laenu põhiosa tagasimakseteta
 • Balti Investeeringute Grupp: kuni 2 kuud lepinguaastas
 • Parex Kredit: kuni 6 kuud

Intress
 • Hansapank: al 3,8% aastas, sõltuvalt tagatisest ja omafinantseerimisest võimalik ka vähem
 • Eesti Ühispank:: al 3,8% laenujäägilt aastas, privaatpanganduse klientidele alates 3,5%, Tallinna Eluasemefondi laenudel fiks 6%
 • Sampo Pank: al 3,9%, uusobjektidele alates 3,5% aastas
 • Krediidipank: al 5% laenujäägilt aastas
 • Nordea Pank: 3,5–3,8%, aastas
 • Balti-Am. Kodufinantseeringud: 3,5% + 6 kuu Euribor
 • Parex Kredit: al 3,9% + 6 kuu Euribor

Põhitagatis
 • Hansapank: ostetava või ehitatava vara pant, lisana muu kinnisvara, KredExi käendus Ühispank ostetav, ehitatav, renoveeritav eluase, lisatagatisena muu kinnisvara, KredEx-i käendus
 • Sampo Pank: kinnisvara, KredExi tagatis
 • Krediidipank: kinnisasi, ehitis kui vallasasi, deposiit, lisad
 • Nordea Pank: ostetav, ehitatav objekt, eraisiku käendus
 • Balti-Am. Kodufinantseeringud: ostetav, remonditav või ehitatav eluase
 • Parex Kredit: ostetav, ehitatav, remonditav eluase, lisatagatisena muu kinnisvara

Lepingutasu
 • Hansapank: kuni 1% summast, Hanza.neti kaudu taotlemisel on lepingutasu 500 kr soodsam, (min 400 kr)
 • Eesti Ühispank:: 1% summast, min 500 kr, elektrooniliste kanalite kaudu taotlemine 500 kr soodsam
 • Sampo Pank: 1% laenusummast, min 1500 kr
 • Nordea Pank: 5000 kr, sisaldab kahe inimese krediitkaartide ja arvelduskrediitide limiiditasusid
 • Krediidipank: 0,5–1% laenusummast, min 500 kr
 • Balti-Am. Kodufinantseeringud:. 3,5% + 6 kuu Euribor
 • Parex Kredit: 1,2 % laenusummast, min 1500
   
Allikas: Äripäev