PRESSITEADE: Eesti sai Euroopa Pangandusföderatsiooni täisliikmeks

30 juuni 2004

Eesti Pangaliit on alates tänasest Euroopa Pangandusföderatsiooni (FBE) täisliige. Täisliikme staatus annab Eestile võimaluse mõjutada terve Euroopa pangandussektori käekäiku.

Kuigi Pangaliit osaleb FBE töös assotsieerunud liikmena juba 1996 aastast, avanes täisliikmeks saamise võimalus alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga. Käesoleva aasta 26. märtsil võttis Pangaliidu juhatuse esimees Indrek Neivelt osa Dublinis toimunud FBE juhatuse koosolekust, kus langetatigi otsus võtta Pangaliit FBE täisliikmeks alates 1. juulist.

Tänasest alates on Eestil otsene võimalus suunata Euroopa panganduse arengut, sest FBE teeb koostööd nii Euroopa Komisjoni kui ka Euroopa Keskpanga. Samas suheldakse aktiivselt üleeuroopaliste tarbijakaitse- ja mitmete finantssektori katusorganisatsioonidega. "Pangandusföderatsioon osaleb nii Euroopa Liidu seadusloome kui ka panga ja kliendi vahelist suhtlemist kirjeldavate heade tavade kujundamisel. Täna on väga olulisteks teemadeks terrorismi ja rahapesu tõkestamise tõhustamine, tarbijakaitse ning arveldussüsteemide areng," rääkis Pangaliidu tegevjuht Katrin Talihärm. "FBE eesmärgiks on ennekõike soodsa keskkonna loomine panganduse igakülgseks arenguks," täiendas Talihärm.

Eesti pankade seisukohti hakkab FBE juhatuses esindama Indrek Neivelt. FBE täidesaatva komitee töös osaleb Katrin Talihärm.

Lisaks Eestile said täna FBE täisliikmeks Küpros, Malta, Poola, Sloveenia ja Tšehhi. Slovakkia liitus käesoleva aasta 1. mail ja Ungari 1. jaanuaril. Uutest Euroopa Liidu liikmetest jätkavad hääleõiguseta assotsieerunud liikmetena vaid Läti ja Leedu.

Panganduse jätkuv globaliseerumine on kaasa toonud vajaduse intensiivistada koostööd ka USA, Kanada, Austraalia ja Jaapani pangaliitudega. Niisuguse koostöö hõlbustamiseks on loodud Rahvusvaheline Pangandusföderatsioon, mille peakorter asub järgmise kahe aasta jooksul Londonis.

Euroopa pangandussektori katusorganisatsiooniks olev Euroopa Pangandusföderatsioon loodi 1960. aastal. FBE esindab üle 4000 panga huve, kes tegutsevad nii Euroopa Liidus kui ka Islandil, Norras ja Šveitsis. Esindatavates pankades töötab üle 2 miljoni inimese ja pankade poolt hallatavate varade maht on ligikaudu 20 000 miljardit eurot.

1992. aastal 21 kommertspanga poolt asutatud Pangaliitu kuulub Eesti turul tegutsevast üheksast kommertspangast kuus. Pangaliidu liikmeteks on Hansapank, Eesti Ühispank, Nordea Pank, Sampo Pank, Eesti Krediidipank ja Tallinna Äripank. Pangaliidu peamisteks eesmärkideks on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine.

Lisainfo:
Ingmar Mattus
Eesti Pangaliidu infonõunik
Tel: 611 65 69
GSM: 55 519 579
E-post: mattus@pangaliit.ee