EESTI PANGA PRESSITEADE: Pankadevahelised arveldused muutuvad kiiremaks

02 oktoober 2005

Tänasest, 3. oktoobrist, käivitab Eesti Pank uudse pankadevahelise tavamaksete arveldussüsteemi (ESTA), mis vahetab välja seni kasutusel olnud lahenduse. Uuendatud arveldussüsteem kiirendab pankadevaheliste maksete liikuvust.

Pangakliendi jaoks muutub pankadevaheliste tavamaksete arveldamine senisest mugavamaks ja kiiremaks. Eesti Panga arvelduste osakonna juhataja Mihkel Nõmmela sõnul on arveldussüsteemi tööaeg nüüdsest 3 tunni võrra pikem. "Kui varem teostati pankadevahelisi jaearveldusi igal tööpäeval vaid kella 10-st kuni 16-ni, siis uuendatud arveldussüsteem on pankadele nüüd avatud kella 8.15-st kuni 17-ni", selgitas Nõmmela.

Teiseks oluliseks uuenduseks arveldussüsteemis on arveldatud maksete tihedam edastamine pankadele, ehk et senise kolme korra asemel nüüd üheksa korda päevas. See omakorda kiirendab raha laekumist ühest pangast teise. "Arvestades Eesti pankade kõrget infotehnoloogilist taset, ei tohiks raha laekumine teises pangas asuvale kliendi kontole tööpäeva jooksul võtta aega rohkem kui poolteist tundi", sõnas Nõmmela.

Uus arveldussüsteem võimaldab tavamaksete teostamisel kasutada kohaliku kontonumbri asemel ka rahvusvahelist kontonumbrit (IBAN). See tähendab, et makse tegijal pole kontonumbri sisestamisel vaja enam mõelda, kas tegu on välis- või kodumaise maksega. Tegemist on uuendusega, mille eesmärgiks on rahvusvaheliste kontonumbrite kasutamisele üleminek, kuna Eesti pangad on otsustanud lõpetada kodumaiste kontonumbrite kasutamise hiljemalt aastaks 2010.

Järgmise sammuna arveldusteenuse parendamise teel kavatseb Eesti Pank koos pankadega parandada 2006. aasta keskpaigaks otsekorralduste arveldamise võimalusi. Seni peamiselt pankade sisesena toimiva makseinstrumendi kasutusmugavus suureneb oluliselt, sest lisandub ka pankadevahelise otsekorralduse arveldamise võimalus.

Eesti Pank on arendanud pankadevahelist tavamaksete arveldussüsteemi ennekõike selleks, et viia see kooskõlla eurokeskkonna tingimustega ning kindlustada tulevikus arveldussüsteemi vastavus turunõudlusele. Juba täna on Eesti kõrgeima elektroonilise panganduse suhtarvuga riik Euroopas. 98 protsenti kõikidest maksetest algatatakse siin elektrooniliselt.

Lisainformatsiooni Eesti Panga arveldussüsteemide kohta saab Eesti Panga koduleheküljelt aadressil:
http://www.eestipank.info/pub/et/majandus/finantskeskkond/maksesysteem/arveldus.html


Lisainfo:
Katrin Jaakson
Avalike suhete büroo
Tel: 66 80 636
E-post:
katrin.jaakson@epbe.ee