PRESSITEADE: Paraneb eluasemelaenude lepingueelse teabe võrreldavus

12 oktoober 2005

Alates oktoobrist väljastavad Pangaliidu liikmespangad eluasemelaenude lepingueelset teavet ühtses formaadis, mis lihtsustab erinevate pankade laenutingimuste võrdlemist. Laenusoovija saab huvi korral igast pangast ühesuguse ülesehitusega teabelehe. Pankade teabelehtede võrdlemisel saab senisest lihtsamini langetada otsuse, millise panga tingimused on laenusoovija jaoks kõige sobivamad.

Teabelehe saamiseks ei pea täitma põhjalikku taotlust ega avaldama oma isikuandmeid. Pangakontoris teabelehte küsides tuleb pangale öelda soovitav laenusumma, tagasimakse tähtaeg, kas laenu soovitakse tagasi maksta annuiteetgraafiku või võrdsete põhiosade graafiku alusel ning andmed tagatise kohta. Pärast nende andmete sisestamist väljastab iga pank täpselt ühesuguse ülesehitusega 14 punktist koosneva teabelehe ja soovi korral ka laenu tagasimaksmise graafiku. Kuna kõikide pankade teabelehed on sama struktuuriga ja neid täidetakse ühesuguse metoodika alusel, on erinevate pankade laenutingimusi teabelehtede abil lihtne võrrelda. Meeles tuleb pidada, et võrdlemine on võimalik vaid siis, kui kõikidele pankadele esitatakse ühed ja samad algandmed.

Laenusoovija poolt pangale esitatud andmete alusel tuuakse teabelehel ära võimalik laenu intressimäär, krediidi kulukuse määr ja tingimused laenulepingu enneaegse lõpetamise korral. Lisaks leiab sealt infot ka ühekordsete ja perioodiliste kulude nagu näiteks notaritasude, riigilõivu, lepingutasu, tagatise hindamise kulude jne kohta.

Pangaliidu juhi Katrin Talihärma sõnul jagasid pangad ka siiani oma klientidele teabelehel sisalduvaga sarnast teavet, kuid pangati erinesid nii info struktuur, kasutatavad terminid kui info esitamise vorm, mis ei võimaldanud eri pankade sarnaseid tooteid üksüheselt võrrelda.

Pankade hinnangul on ühtsete reeglite seadmine ja nende järgimine kasulik nii klientidele kui pankadele. Pangaliidu juhi sõnul on eluasemelaenu võtmise otsus inimese elus üks tähtsamaid finantsotsuseid ja on oluline teha kõik pankadest sõltuv, et klient valiks enda jaoks parima pakkumise. “Mida arusaadavamad ja võrreldavamad on erinevate pankade eluasemelaenutoodete tingimused, seda kindlam võib klient oma otsuses olla," lisas Talihärm. Tema sõnul peaks tarbija igakülgne teavitamine võetavate kohustuste suurusest ja tingimustest tõstma ka tarbija vastutustundlikkust laenu võtmise otsuse tegemisel.

Kui laenusoovija on erinevate pankade teabelehtede võrdlemisel leidnud endale sobiva panga ja toote, tuleb tal esitada pangale tavapärane kirjalik laenuavaldus. Panga krediidikomitee otsus laenutingimuste osas ei pruugi kattuda teabelehel tooduga (näiteks intressimäära osas), kuna otsuse tegemisel võtab krediidikomitee arvesse laenusoovija maksevõimet mõjutavaid asjaolusid (näiteks sissetulek ja juba olemasolevad finantskohustused).

Teabelehe küsimine ei ole kohustuslik ja kui laenusoovija on oma valikus juba eelnevalt kindel, võib ta täita ka ainult laenuavalduse.

Teabelehe väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Liidu tarbijaühenduste ja krediidisektori ühenduste kokkulepe, mille kohaselt peaksid kõik Euroopa Liidu liikmesriikide eluasemelaenude pakkujad alates 2002. aastast sarnases vormis eluasemelaenude lepingueelset teavet väljastama. Pangaliidu standardne teabeleht ei ole otsene tõlge ingilise keelest, jälgitud on vaid olulisi põhiprintsiipe ning teksti on kohandatud vastavalt Eesti õigusruumile ja praktikale.

Pangaliidu näidisteabelehe väljatöötamisel konsulteeriti ka Tarbijakaitseametiga ning vastuvõetud redaktsioon on saanud nendepoolse heakskiidu. "Kui täna on võimalik lepingueelset teavet saada vaid Pangaliidu liikmespankadest, siis loodan väga, et ka liitu mitte kuuluvad krediidiasutused hakkavad klientide teavitamisel lähtuma samadest põhimõtetest," rõhutas Katrin Talihärm.

Kõik eluasemelaene väljastavad Euroopa krediidi- ja finantseerimisasutused, sh. Eesti Pangaliidu liikmespangad, kokku enam kui 3600 ettevõtet, on kantud Euroopa Komisjoni vastavasse registrisse. Uutest liikmesriikidest on ainukesena kokkuleppega ühinenud Eesti pangad.

Pangaliidu standardne teabeleht ja alusdokumendid on kättesaadavad Pangaliidu kodulehelt: http://www.pangaliit.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=160⟨=et

Kümnest Eestis tegutsevast krediidiasutusest kuulub Pangaliitu kuus: Hansapank, Eesti Ühispank, Nordea Pank, Sampo Pank, Eesti Krediidipank ja Tallinna Äripank. 2004. aasta lõpu seisuga kuulus liikmetele laenude mahu järgi 99%-ne turuosa. Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni ja Euroopa Maksenõukogu täieõiguslik liige.


Lisainfo:
Ingmar Mattus
Eesti Pangaliidu teabespetsialist
Tel: 611 65 69
GSM: 55 519 579
E-post:
mattus@pangaliit.ee