ÄRIPÄEV: Pankade laenutingimused on ühtses vormis

05 veebruar 2006

Katrin Talihärm, Eesti Pangaliidu tegevdirektor

Alates eelmise aasta oktoobrist väljastavad kõik Pangaliidu liikmespangad oma klientidele, kes soovivad eluasemelaenu, lepingueelset teavet ühesuguses formaadis.

Kuna kõikidest pankadest saab täpselt sama ülesehitusega ja samu mõisteid kasutava vormi, siis lihtsustub erinevate pankade laenutingimuste võrdlemine. Piltlikult öeldes võib laenusoovija kahe (või kolme või nelja) panga pakkumistes näpuga järge ajada ja vaadata, missugused on erinevused ühe või teise panga laenuintressi või lepingu sõlmimisega kaasnevate ühekordsete kulude vahel. Võrrelda saab näiteks lepingutasu ja tagatise hindamise tasu, krediidi kulukuse määra või lepingu ennetähtaegse lõpetamisega kaasnevaid kulusid.

Teabelehe saamiseks ei pea täitma põhjalikku taotlust ega avaldama oma isikuandmeid. Pangakontoris teabelehte küsides tuleb pangale öelda vaid soovitav laenusumma, tagasimakse tähtaeg, kas laenu soovitakse tagasi maksta annuiteetgraafiku või võrdsete põhiosade graafiku alusel, ning andmed tagatise kohta.

Pärast nende andmete sisestamist väljastab iga pank täpselt ühesuguse ülesehitusega 14 punktist koosneva teabelehe ja soovi korral ka laenu tagasimaksmise graafiku. Meeles tuleb pidada, et võrdlemine on võimalik vaid siis, kui kõikidele pankadele esitatakse ühed ja samad algandmed.

Kui klient on erinevate teabelehtede võrdlemisel välja valinud talle sobivaimate tingimustega toote, tuleb pangale esitada tavapärane laenuavaldus. Panga krediidikomitee otsus laenutingimuste osas ei pruugi kattuda teabelehel tooduga (näiteks intressimäära osas). Põhjus on selles, et otsuse tegemisel võtab krediidikomitee arvesse laenusoovija maksevõimet mõjutavaid asjaolusid (näiteks sissetulek ja juba olemasolevad finantskohustused).

Otsuses toodud laenutingimused võivad erineda teabelehel toodust ka siis, kui teabelehe väljaandmisest on möödunud tükk aega ja selle jooksul on toimunud muutused kas turusituatsioonis või õigusaktides.

Teabelehe küsimine ei ole kohustuslik ja kui laenusoovija on oma valikus juba eelnevalt kindel, võib ta täita ka ainult laenuavalduse. Mitmest pangast teabelehe võtmine ja eelnev võrdlemine on siiski soovitatav. Eluasemelaenu võtmise otsus on inimese elus üks tähtsamaid finantsotsuseid ja on oluline, et klient valiks enda jaoks parima pakkumise.

Pangad jagasid ka siiani oma klientidele teabelehel sisalduvaga sarnast teavet, kuid pangati erinesid nii info struktuur, kasutatavad terminid kui info esitamise vorm.

Teabeleht teeb otsustamise lihtsamaks

Teabelehe väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Liidu tarbijaühenduste ja krediidisektori ühenduste kokkulepe. Selle kohaselt peaksid kõik Euroopa Liidu liikmesriikide eluasemelaenude pakkujad alates 2002. aastast sarnases vormis eluasemelaenude lepingueelset teavet väljastama.

Pangaliidu standardne teabeleht ei ole otsene tõlge inglise keelest, jälgitud on vaid olulisi põhiprintsiipe ning teksti on kohandatud vastavalt Eesti õigusruumile ja praktikale.

Sellest hoolimata võimaldab Euroopa standardse teabelehe kasutuselevõtt Eestis võrrelda Eesti pankade eluasemelaenude tingimusi ka teiste Euroopa pankade tootetingimustega.

See võrdlusvõimalus on täna võimalik küll ainult pankade puhul, mis asuvad nn vanades Euroopa Liidu liikmesriikides, sest uutest liikmesriikidest on kokkuleppega ühinenud vaid Eesti.

Kõik eluasemelaene väljastavad Euroopa krediidi- ja finantseerimisasutused, sh Pangaliidu liikmespangad, kokku enam kui 3600 ettevõtet, on kantud Euroopa Komisjoni vastavasse registrisse.

Pangaliidu standardne teabeleht ja alusdokumendid on kättesaadavad Pangaliidu kodulehelt.