Pessiteade: Täna toimus Pangaliidu juhatuse kohtumine majandus – ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga

13 oktoober 2008

Pressiteade                                                                                                        14.10.2008

Täna toimus Pangaliidu juhatuse kohtumine majandus – ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga.

Kohtumise eesmärgiks oli arutada riigi ja kommertspankade koostöövõimalusi ettevõtete krediteerimiseks nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis.

Kohtumisel tõdeti, et sõltuvalt majanduse arengufaasist on raha kättesaadavus Eestis nagu ka kogu maailmas täna piiratum. Lisaks on piiratud raha pakkumine tõstnud rahaturgudel raha hinda. Äriprojektide finantseerimisel on pangad tõstnud nõutava omafinantseerimise määra ja täiendavat tähelepanu pööratakse tagatistele. Igale laenutaotlusele lähenevad pangad individuaalselt, kuid kindlasti  jälgitakse  senisest kriitilisemalt ettevõtete jätkusuutlikkuse näitajaid ja terviklikku raha juhtimist.

Kuigi ettevõtjad on oma tegevuse rahastamise võimaluste osas muutunud viimasel ajal murelikuks kinnitasid pangajuhid, et väljastatavate laenude kogumaht ei ole näidanud langustendentsi. Aastaga on ettevõtetele väljastatud laenude maht kasvanud 101 miljardilt kroonilt 118 miljardi kroonini ning ettevõtetele väljastatud laenude netoportfell kasvab ca 1 miljardi krooni võrra kuus.

Turusituatsiooni muutumine on toonud endaga kaasa pankade laenuportfelli struktuuri muutumise. Suurim muutus tuleneb kinnisvara ning ehitussektori osakaalu vähenemisest. Viimasel aastatel sisenesid paljud ettevõtted oma põhitegevuse kõrvalt kas kinnisvara või ehitusärisse, mis tänases turusituatsioonis võib tekitada neile likviidsusprobleeme.

Pangaliidu juhatuse esimees Aivar Rehe kinnitas, et pangad on jätkuvalt huvitatud erinevate ettevõtluse finantseerimise võimaluste pakkumisest ning  eelistatumad on ekspordile ja innovatsioonile suunatud projektid.  Jätkuvalt ollakse huvitatud EASi toetuse või KredExi garantiiga projektide sild/kaas-finantseerimisest. „Kindlasti soovivad pangad toetada majandusarengut. Kui headel aegadel on laen pea kõigile kättesaadav, siis majanduse langusfaasis ollakse laenukraanide avamisel konservatiivsemad. Tagamaks soovitud kiire majanduse kohandumine, hindan, et äririskide tunnetamine ja ettenägemine on vajalik nõue nii pankadele kui ettevõtjatele“ ütles Rehe.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul on ettevõtlusele suunatud tehnoloogiainvesteeringute ning innovatsiooni programmide rakendumiseks tarvilik koostöö ettevõtjate, pankade ja valitsuse vahel. "Pangad olid tänasel kohtumisel ses osas konstruktiivsed ja  koostööaltid ning sain veendumuse, et hea äriplaaniga on ka täna mõtet panka minna. Endiselt pakutakse võimalusi ekspordile suunatud äriprojektide rahastamiseks," ütles minister.

Lähem info:
Katrin Talihärm
Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116569