Pressiteade: BIGBANK võeti Pangaliidu liikmeks

24 august 2009

PRESSITEADE 25.08.2009

BIGBANK võeti Pangaliidu liikmeks

Pangaliidu juhatus võttis tänasel  juhatuse koosolekul AS-i BIGBANK Pangaliidu liikmeks. Koos BIGBANK-iga on pankade huve esindaval Pangaliidul nüüd 11 liiget.

Eesti kapitalile kuuluv BIGBANK on rahvusvaheline finantskontsern, mis on keskendunud eraisikutele tarbimislaenude andmisele. 1992. aastal tegevust alustanud ettevõte  tegutseb pangana alates 2005.a. sügisest ja on tänaseks avanud filiaalid Lätis ning Leedus, olles oma turunšis Baltikumi juhtiv krediidiasutus. Lisaks pakub pank piiriülese teenusena tähtajalisi hoiuseid Soome ja Saksamaa turul. BIGBANKi teenuseid kasutab kokku üle 100 000 kliendi. BIGBANKi juhatuse esimehe Targo Rausi sõnul näeb BIGBANK oma rolli koos teiste liidu liikmetega Eesti pangandussektori arendamises.

Pangaliit kui kommertspankasid ühendav erialaliit on avatud kõikidele Eestis tegevuslitsentsi omavatele krediidiasutustele. Pangaliidu tegevdirektori Katrin Talihärm sõnul on tervitatav, et praegu veel suhteliselt väike kodumaine pank liitub ka kohaliku panganduse erialaliiduga, et omada paremaid kanaleid nii informatsiooni saamiseks kui protsesside mõjutamiseks. Pangaliidu liikmelisusel on positiivne mõju ka klientidele, sest liikmespangad juhinduvad oma tegevuses Pangaliidu juhatuse poolt heaks kiidetud heast pangandustavast ja muudest iseregulatsiooni normidest.

Pangaliidu peamisteks eesmärkideks on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. 1992. aastal 21 kommertspanga poolt asutatud Pangaliitu kuulub Eestis tegevuslitsentsi omavast 15 krediidiasutusest 11: Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank, Sampo Pank, Eesti Krediidipank, Tallinna Äripank, Parex Pank, UniCredit Pank, DnB NORD Pank, LHV Pank ja BIGBANK.  2008. aasta lõpu seisuga kuulus liikmetele laenude mahu järgi enam kui 97%-ne turuosa. Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni ja Euroopa Maksenõukogu täieõiguslik liige.

Igat liikmespanka esindab juhatuses üks esindaja. Pangaliidu juhatuse liikmeteks on Priit Perens Swedbankist, Ahti Asmann SEB Pangast, Vahur Kraft Nordea Pangast, Aivar Rehe Sampo Pangast, Andrus Kluge Krediidipangast, Valeri Haritonov Äripangast, Sofia Krist Parex Pangast, Taavi Laur UniCredit Pangast, Hans Pajoma DnB NORD Pangast, Erki Kilu LHV Pangast ja Targo Raus BIGBANK-ist. Juhatuse esimeheks on Aivar Rehe.

Lisainfo:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116569