Pressiteade: Pohjola Pank võeti Pangaliidu liikmeks

PRESSITEADE 28.09.2010

Pohjola Pank võeti Pangaliidu liikmeks

Pangaliidu juhatus võttis tänasel juhatuse koosolekul Pohjola Bank plc Eesti filiaali Pangaliidu liikmeks. Koos Pohjola Pangaga on pankade huve esindaval Pangaliidul nüüd 12 liiget.

Pohjola Pank kuulub OP-Pohjola kontserni, mis on Soome juhtiv pangandus-, investeerimis- ja kahjukindlustusettevõtete grupp. Grupi suurima finantsasutusena on Pohjola Pank keskendunud korporatiivpangandusele ja grupi rahvusvahelistele pangandusoperatsioonidele.

27 september 2010

Pohjola Bank plc Eesti filiaali juhataja Arja Jurmu sõnul soovib Pohjola saada tunnustatud finantsteenuste pakkujaks ka kõigis Balti riikides. "Eestis on meie eesmärgiks saada üheks eelistatumaks finantspartneriks siin tegutsevatele Soome ettevõtetele, samuti kohalikele suurtele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Soovime rajada edukat partnerlust tuginedes asjatundlikele töötajatele ja seades eesmärgiks pikaajalised kliendisuhted."

Pangaliit kui kommertspankasid ühendav erialaliit on avatud kõikidele Eestis tegevuslitsentsi omavatele krediidiasutustele. Pangaliidu tegevdirektori Katrin Talihärmi sõnul on tervitatav, et Soome pika ajalooga juhtiva panganduskontserni Eesti filiaal liitub Pangaliiduga, et omada paremaid kanaleid nii informatsiooni saamiseks kui protsesside mõjutamiseks. Pangaliidu liikmelisusel on positiivne mõju ka klientidele, sest liikmespangad juhinduvad oma tegevuses Pangaliidu juhatuse poolt heaks kiidetud heast pangandustavast ja muudest iseregulatsiooni normidest.

Pangaliidu peamisteks eesmärkideks on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. 1992. aastal 21 kommertspanga poolt asutatud Pangaliitu kuulub Eestis tegevuslitsentsi omavast 15 krediidiasutusest 12: Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank, Sampo Pank, Eesti Krediidipank, Tallinna Äripank, Citadele Pank, UniCredit Pank, DnB NORD Pank, LHV Pank, BIGBANK ja Pohjola Pank.  2009. aasta lõpu seisuga kuulus liikmetele laenude mahu järgi enam kui 98%-ne turuosa. Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni ja Euroopa Maksenõukogu täieõiguslik liige.

Igat liikmespanka esindab juhatuses üks esindaja. Pangaliidu juhatuse liikmeteks on Priit Perens Swedbankist, Riho Unt SEB Pangast, Vahur Kraft Nordea Pangast, Aivar Rehe Sampo Pangast, Andrus Kluge Krediidipangast, Valeri Haritonov Äripangast, Sofia Krist Citadele Pangast, Taavi Laur UniCredit Pangast, Hans Pajoma DnB NORD Pangast, Erki Kilu LHV Pangast, Targo Raus BIGBANK-ist ja Arja Jurmu Pohjola Pangast. Juhatuse esimeheks on Riho Unt.

Lisainfo:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116569

Arja Helena Jurmu, Pohjola Bank plc Eesti filiaali juhataja
arja.jurmu@pohjola.ee
6 630 840