Pressiteade: Euroopa Liidu direktiiv täpsustab mitmeid pangateenuseid

19 aprill 2010

Pressiteade

20. aprill 2010

Euroopa Liidu direktiiv täpsustab mitmeid pangateenuseid

22. maist rakenduvad Eestis tegutsevatele pankadele võlaõigusseaduse muudatused, mis toovad mitmeid muudatusi makseteenuste (ülekanded, püsi- ja otsekorraldused, kaarditehingud jne) lepingutesse.

Uus seadus põhineb Euroopa Liidu makseteenuste direktiivil, mille eesmärgiks on rakendada ühtsed reeglid makseteenuste osutamisele kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA).

Peamised muudatused:

  • EEA siseste maksete täitmise tähtaeg lüheneb seniselt viielt arvelduspäevalt kolme arvelduspäevani, alates 2012. aastast ühe arvelduspäevani.
  • Pangad peavad tagama maksejuhises toodud kogu summa ülekandmise, see tähendab, et makse summat ei vähendata ja üldreeglina maksab maksja oma panga teenustasud ja saaja oma panga teenustasud.
  • Makseteenuste lepingu tingimuste muutmisest tuleb tarbijast kliendile ette teatada senise ühe kuu asemel vähemalt kaks kuud; juriidiliste isikutega võib makseteenuste pakkuja teisiti kokku leppida.
  • Makseteenuste lepingu tingimuste muutmisest tuleb tarbijaid teavitada personaalselt püsival andmekandjal, so elektronpost, internetipank, SMS, paberkandja. Seni avaldati vastav teade valdavalt üleriigilise levikuga ajalehe ja pankade kodulehtede kaudu.
  • Makseteenuse lepingu lõppemisel tuleb kasutamatajäänud teenuse eest ettemakstud teenustasu kliendile proportsionaalselt tagastada; juriidilistest isikutest klientidega võib teisiti kokku leppida.
  • Autoriseerimata makse (nt kaardimakse, mida kaardi valdaja ei ole nõuetekohaselt heaks kiitnud) ja/või valesti täidetud makse korral on klient kohustatud sellest teatama viivitamatult, kuid hiljemalt 13 kuu jooksul konto debiteerimise kuupäevast alates; juriidilisest isikust klientidega võib teisiti kokku leppida.

 

Detailsetest muudatustest teenuse tingimustes informeerivad pangad oma kliente hiljemalt 21. aprillil, lisainfo on kätte saadav pankade kodulehtedelt.

Lisainfo:

Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116567