Pressiteade: Pangaklientide teavitamine muutub personaalsemaks

Eesti Pangaliit
Pressiteade

21. mai 2010

Pangaklientide teavitamine muutub personaalsemaks

Edaspidi saavad kliendid infot pangateenuse tingimuste muutumisest isiklikult ja 2 kuud ette.

22. maist rakenduvad Eestis tegutsevatele pankadele võlaõigusseaduse muudatused, mille tulemusena muutuvad lisaks makseteenuste (ülekanded, püsi- ja otsekorraldused, kaarditehingud jne) lepingutele ka klientide lepingutingimuste muutumisest teavitamise tingimused. Suurema muudatusena hakkavad pangad klienti muutuvatest teenuse tingimustest teavitama senise 1 kuu asemel 2 kuud ette. Ka näeb uus kord ette, et edaspidi peab teavitamine olema  kliendile isiklikult suunatud. Kui seni on teavitamine toimunud peamiselt üleriigilise päevalehe ja pangakontorite vahendusel, siis nüüdsest lähtutakse teavitusel rohkem kliendi käitumisharjumustest ja soovidest.
Uus seadus põhineb Euroopa Liidu makseteenuste direktiivil, mis seab teavitamise tingimustele küllaltki laiad tõlgendamise võimalused. Selleks et selgitada välja, kuidas korraldada klientide teavitamine Eestis parimal võimalikul viisil, kujundasid Finantsinspektsioon, Tarbijakaitseamet ja Pangaliit ühised seisukohad.

20 mai 2010

Eestis hästi arenenud ja suure kasutajate hulgaga internetipanganduse tõttu jõuti ühisele arusaamale, ei ole mõistlik klientide teavitamisel kasutada massiliselt tavapostiga paberkandjal teateid. Teavitamisviisi valikul lähtuvad pangad edaspidi edastatava teabe iseloomust, kanalina võidakse kasutada internetipanga postkasti, e-posti, SMS sõnumit ja ka paberkandjat - seda nii pangakontoris kui posti teel. Kuna toodete tingimused on tihti mahukad ja paljud valitud kanalid seavad info edastamise mahule piirid,  siis reeglina antakse teates klintidele lühiülevaade tingimustest ja valdkonnast mida muudetakse, muudatuse iseloomust ja ajast millal muudatused jõustuvad, samuti antakse teada kus on võimalik tutvuda terviklikult uute tingimustega. Täismahus tehakse tingimused kättesaadavaks pankade veebilehtedel ja pangakontorites.

Detailselt teavet infovahetuse uuest korras ja valikutest saavad kliendid oma pangast, kliendil on võimalik ka lepingutingimuste muutmise teadetest sootuks loobuda.

Lisainfo:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116567

Malle Aleksius, Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht
malle.aleksius@fi.ee
668 0546

Andres Sooniste, Tarbijakaitseameti peadirektor
andres.sooniste@tka.riik.ee
6201 700