Eesti inimeste rahaasjade eest seisavad nii teadlased, pangandusjuhid, investorid kui ettevõtjad

Eesti Pangas tunnustati konkursi „Rahatarkuse vedur“ raames isikuid ja organisatsioone, kes on andnud valdkonna eestvedajatena märkimisväärse panuse Eesti inimeste rahaga ümberkäimise oskustesse.
08 juuni 2023

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul on tunnustuse saajate ühine nimetaja missioonitunne – lisaks oma igapäevatööle finantseksperdina leitakse aega ja tahtmist panustada inimestesse ja ühiskonna arengusse laiemalt. „Rahatarkuse edendamise alustalaks on vaieldamatult koostöö ning oleme rõõmsad ja tänulikud, et entusiastidest partnereid on iga aastaga aina rohkem nii avalikust kui erasektorist, MTÜ-dest, samuti on aktiivseid eraisikuid. Näeme, et meie inimeste finantsteadmiste ja korras rahaasjade eest seisavad majandusteadlased, pangandusinimesed, investorid, ettevõtjad ja teised,“ märkis minister.

Rahatarkuse edendamise töö üks olulisemates tegevussuundadest on elanikkonna teadlikkuse tõstmine, et teadmiste abil säilitada ja parandada elanike majanduslikku heaolutaset. Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul edendavad rahatargemad inimesed lisaks isiklikule heaolulule ka riigi majandust. „Tihti öeldakse, et inimene on täpselt nii rikas, kui palju õnne ja armastust tal ümberringi on. Kuid pelgalt õhust ja armastusest elada ei saa. Nutikamalt majandades on võimalik raha säästa, koguda ja investeerida. Just neid teadmisi jagavadki Eestis erinevad missioonitundega inimesed ja organisatsioonid ehk rahatarkuse edendajad. Mul on suur rõõm, et nende tegevust on märgatud ja tunnustatud,“ lausus Kessler.

Eesti Panga president Madis Müller lisas, et inimeste oskuste tõstmine rahaga ümberkäimisel paneb aluse nii meie finantssüsteemi stabiilsusele kui ka riigi pikaajalisele tasakaalustatud arengule. „Hästi planeeritud rahaasjad pereringis suurendavad inimeste igapäevast kindlustunnet. Läbikaalutud säästmis- ja investeerimisotsused panevad aluse pikkade plaanide teostumisele. Ning tõenäoliselt on rahatargad inimesed valimiste eel veidi nõudlikumad, kui poliitikud tulevad välja suurejooneliste plaanidega, mille rahastamise allikat pole mainitud,“ tõi ta välja.

„Ka pankade vaatest on väga oluline, et inimesed oskaksid oma rahalist võimekust hinnata ning selle põhjal kaalutletud ja teadlikke otsuseid teha,“ märkis Eesti Pangaliidu juht Olavi Lepp. „On väga tänuväärne, et finantstervisest räägitakse viimastel aastatel julgelt ja avatult. See tõstab kogu ühiskonna teadlikkust.“


Lisainfo: https://fin.ee/uudised/eesti-inimeste-rahaasjade-eest-seisavad-nii-teadlased-pangandusjuhid-investorid-kui