Eesti maksekeskkonnas toimuvad 2014. aasta alguses olulised muutused

31 jaanuar 2013

Pressiteade
31. jaanuar 2013.a.

Eesti maksekeskkonnas toimuvad 2014. aasta alguses olulised muutused
2014. aasta 1. veebruarist hakkavad Eestis kehtima uued üleeuroopalised maksetingimused. Pangaliit, Eesti Pank ja Rahandusministeerium andsid tänasel pressibriifingul ülevaate maksetingimuste muudatuste sisust ja planeeritud tegevustest.

Muutub klientide kontonumber
Seni siseriiklikult kasutatavate kontonumbrite teisendamisega rahvusvahelisele (IBAN) kujule muutuvad kontonumbrid 20 kohaliseks. IBAN võimaldab maksete samaväärset töötlemist kogu euroalas. Pangasüsteemides muudetakse kontonumbrid rahvusvahelisele kujule automaatselt, st et näiteks püsi-, määratud- ja sagedaste maksete andmeid ei pea kliendid ise muutma hakkama.  Samuti näevad kliendid edaspidi oma kontonumbreid pangas uuel rahvusvahelisel kujul.

Ärikliendid, kelle äripartnerite ja töötajate kontonumbrite andmebaasid tuleb uuendada, saavad kontonumbreid konverteerida Pangaliidu kodulehel. Suuremahulise andmebaasi konversiooni läbiviimiseks saab oma infosüsteemis kasutada ka teisendamise lähtekoodi, mis on samuti avalikustatud Pangaliidu kodulehel.

Otsekorraldus muutub e-arvel põhinevaks püsimakseks
Senine otsekorraldusteenus asendatakse e-arvel põhineva püsimakse teenusega. Eraklientidele toimub teenuse vahetus automaatselt ning senised otsekorralduslepingud teisendatakse kliendi nõusolekul e-arve püsimakselepinguteks. Ettevõtted peavad koos pangaga välja arendama suutlikkuse standardse e-arve väljastamiseks.

Muutuvad suhtlussõnumid
Praegu äriklientide poolt pangaga suhtlemiseks kasutatavad automatiseeritud suhtlussõnumid on pankade lõikes ühtlustamata, ega vasta ISO standardile. Pangaliidu juures välja töötatud Pank-Klient ja Klient-Pank suhtlussõnumeid hakkavad pangad toetama hiljemalt 2014.a. 1 veebruarist.

Pressibriifingu slaidid:
Ühtne euromaksete piirkond - SEPA - Mihkel Nõmmela
EL elektrooniliste maksete regulatsioon – EL määrus nr 260/2012 (SEPA määrus)
Muudatused maksekeskkonnas - Olavi Lepp
 
Lisainformatsioon:
 
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliit
Tegevjuht
Tel: 611 6567
taliharm@pangaliit.ee


 
Katrin Talihärm, Olavi Lepp ja Thomas Auväärt


Maksekeskkonnas 2014.a. 1. veebruarist toimuvatest muudatustest andsid ülevaate Katrin Talihärm (Pangaliit), Olavi Lepp (Swedbank), Thomas Auväärt (Rahandusministeerium) ja Mihkel Nõmmela (Eesti Pank)
Foto: Toomas Toomsalu/BNS