Eesti pangad pakuvad raskustesse sattunutele paindlikke lahendusi

Koroonakriis on paljude ettevõtete ja inimeste jaoks kaasa toonud majandusliku ebakindluse ja kohati ka võimetuse oma laenumakseid tasuda. Pangad on selles olukorras paindlikud ja pakuvad erinevaid maksepuhkuse lahendusi nii eluaseme- ja erinevate tarbimislaenude kui ettevõtluselaenude võtjatele.
03 aprill 2020

  • Kas Eestis töötavad pangad on omavahel kokku leppinud mingid ühtsed põhimõtted, kuidas praeguses olukorras inimestele ja ettevõtetele vastu tulla?

Kuigi detailides võib esineda erinevusi, võimaldavad kõik pangad maksepuhkust nii laenude kui ka liisingute osas. Võimalike makseraskuste korral palume aegsasti enne maksetähtaja ületamist panka pöörduda, et vältida võlgnevuste tekkimist.

  • Millised on pankade leevendused kodulaenumaksete, liisingute ja intressi asjus?

Maksepuhkuse pikkus on eluasemelaenude puhul üldjuhul 3-12 kuud, liisingu ja tarbimisfinantseerimise lepingutel 3-6 kuud. Reeglina võimaldatakse maksepuhkust laenu põhiosale ja intressimaksete tasumist tuleb jätkata. Kui sissetulek on täiesti kadunud, on võimalik taotleda maksepuhkust ka intressiosale.

  • Kuidas ja mis tingimustel antakse maksepuhkus? Kellele?

Ajutist maksepuhkust võimaldatakse klientidele, kelle maksevõime on langenud praeguse keerulise olukorra tõttu. Edasilükatud maksete summa jaotatakse ülejäänud laenuperioodile, vajadusel pikendatakse laenulepingu tähtaega. Laenulepingu muid tingimusi ei muudeta. Maksepuhkuse vormistamisel ei võeta üldjuhul teenustasu või rakendatakse tavapärasest väiksemat teenustasu. Erijuhtumite puhul võimaldatakse kliendipõhiseid erisusi.

  • Millised on leevendused väikelaenu võtnutele? Millised on leevendused kiirlaenu võtnutele?

Maksepuhkust võimaldatakse klientidele, kelle maksevõime on langenud. Edasilükatud maksete summa jaotatakse ülejäänud laenuperioodile, vajadusel pikendatakse laenulepingu tähtaega. Laenulepingu muid tingimusi ei muudeta. Maksepuhkuse vormistamisel ei võeta üldjuhul teenustasu või rakendatakse tavapärasest väiksemat teenustasu. Erijuhtumite puhul võimaldatakse kliendipõhiseid erisusi. Tarbimis- ja väikelaenude ning liisingute puhu on maksepuhkuse pikkuseks üldjuhul 3-6 kuud.

  • Laenuleevendused väikeettevõtjatele, keskmistele ja suurettevõtjatele?

Väikesed ettevõtted saavad maksepuhkust reeglina taotleda sarnaselt eraisikutele lihtsustatud korras. Keskmise suurusega ettevõtetele lähenetakse vastavalt ettevõtte olukorrale ning vajadustele.

  • Laenuleevendused suurettevõtjatele?

Suuremate ettevõtetega tegeletakse juhtumipõhiselt ning lisaks sellele on oodatud ka KredExi meetmete avanemist. KredExiga koostöös on võimalik kasutada olemasolevatele laenudele proportsionaalset käendust (50% laenusummast) või fikseeritud käendust (35% laenusummast), maksimaalne käendussumma on 5 miljonit eurot või ettevõtja kahekordne 2019. aasta palgakulu koos sotsiaalmaksuga. KredExi meetmete esialgne maht on aga vaid 100 miljonit eurot. Ilmselt on vajalik selle mahu suurendamine.

Loodetavasti taastub normaalne majandustegevus võimalikult ruttu, ent arvestama peame siiski ka sellega, et majanduskriis osutub pikemaajaliseks ning laenudega hättasattunuid lisandub. Eesti pangad teevad kõik endast sõltuva, et pakkuda kõigile hättasattujatele just nende olukorras sobivaim lahendus.

Covid-19 viirusepuhangust tulenevate meetmete info pankade kodulehekülgedel: