Eesti pangad toetavad siinseid ettevõtteid ja sõjapõgenikke

Nüüdseks on Venemaa rünnakud Ukrainas kestnud juba kuu aega. Eestisse on saabunud enam kui 20 000 sõjapõgenikku ning agressorriiki toetavatele isikutele on kehtestatud laiaulatuslikud sanktsioonid. Enamik siinsetest pankadest pakub sõjapõgenikele tasuta konto avamist ning makseteenuseid, Ukraina elanike ja organisatsioonide toetamise hõlbustamiseks on teenustasudest vabastatud maksed Ukrainasse. Alates sõja algusest on siinsed pangad avanud põgenikele ligi 1000 arvelduskontot ja iga päev toob pankadesse uusi taotlusi.  

25 märts 2022

Kuigi sõda mõjutab energiakandjate ja toiduainete hindade kasvu tõttu iga Eesti elanikku, võib muutunud olukord kõige teravamalt ja kiiremini jõuda sektoritesse, mis sõltuvad laiaulatuslikult transiidist või teatud laadi ehitusmaterjalide kättesaadavusest ning hinnast. Samuti on situatsioon keeruline mineraalväetisi vajava põllumajanduse jaoks. Siiski ei kajastu veebruari viimastel päevadel alanud sõda veel pankade laenuportfellis ega -nõudluses. „Veebruaris oli laenukasv ootuspärane ning samuti kahanes juba ammu rekordmadalal tasemel olnud pikaajaliste laenuvõlglaste hulk. Täna on mitmete Eesti ettevõtete jaoks aga siiski ärev aeg, kuna koostööd seniste partneritega ei ole võimalik jätkata. See võib tähendada probleeme nii tootmises, logistikas kui müügis või ka näiteks seda, et Eesti ettevõtte varad Venemaal külmutatakse. Ettevõtted võivad vajada ekspordigarantiisid, et keerulisel ajal tegevust jätkata,“ rääkis Parik. „Soovitame ettevõtjatel, kes on Venemaa rünnaku tõttu Ukrainale sattunud keerulisse olukorda, pöörduda enne murede kuhjumist nõu ja abi saamiseks oma kodupanga poole. Otsime iga kliendiga koos sobilikke lahendusi, mis aitaksid meie Eesti ettevõtjad keerulisest ajast üle,“ rõhutas ta. 

„Lisaks näeme võimalikku vajadust riigipoolse abi järele kriisist enim puudutatud ettevõtete likviidsusvajaduste rahuldamisel, tarneahelate ümberkujunemisel ning uutele partneritele ümberorienteerimisel. Ilmselt peavad mitmed ettevõtted oma töö kiiresti ümber korraldama. Võimalik, et enim kannatada saavate sektorite puhul on otstarbekas kaaluda ka otsetoetusi, kui süsteemsete probleemide tõttu satub finantsraskustesse kriitiline mass tööandjatest. Oluline on samuti aidata ettevõtetel ellu viia uusi investeeringuid, mis aitaksid kasutusele võtta efektiivsemaid seadmeid ja kasutada kättesaadavamat tooret ning taastuvenergiat, et tasandada kasvavate energia- ja toormehindade mõju,“ lisas Parik.    

Tänases olukorras kutsuvad pangad inimesi üles olema eriti kriitilised igasuguse informatsiooni suhtes, mida internetis leidub, ja tuginema ainult usaldusväärsetele allikatele. Petturid võivad ära kasutada erinevaid arenguid: kutsuda inimesi üles heategevusele, viidata küberründe ohule või kehtestatud sanktsioonidele, et panna inimesi emotsioonide ajel kiiresti tegutsema ning petta välja raha. Keerulistes oludes tasub olla eriti valvas ning allikakriitiline. 

Koondinfo sõjapõgenikele konto avamise tingimustest on kättesaadav Pangaliidu kodulehel.