Finantskirjaoskuse parandamiseks toimub üle Eesti ligi 110 rahatarkuse koolitust

13 september 2013

PRESSITEADE

16. september 2013

Finantskirjaoskuse parandamiseks toimub üle Eesti ligi 110 rahatarkuse koolitust

Eesti Pangaliidu, Finantsinspektsiooni ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras eestvedamisel toimuvad Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) raames septembris ja oktoobris üle Eesti ligi 110 rahatarkuse koolitust. Ettevõtmise eesmärk on anda finantsalaseid teadmisi ja praktilisi näpunäiteid igapäevaeluks.

„Õige aeg on õppida rahatarkust“ nime kandva koolituse tarvis on kokku pandud programm, mis aitab inimestel oma eelarvet paremini planeerida, teha mõistlikke valikuid raha kasutamisel ja lihtsamini mõista arvukaid finantsteenuseid. Koolitusi viivad läbi finantsteemadega kursis olevad eksperdid.

„Täiskasvanud Õppija Nädala raames jagatakse uusi teadmisi erinevates valdkondades, alustades tervislikust toitumisest ja rahvameditsiinist kuni psühholoogia ja rahaasjade korraldamiseni,“ räägib Harjumaa TÕN koordinaator Kaja Kalmer. Rahatarkusest kõneldes ei analüüsi tema sõnul inimesed sageli piisavalt ratsionaalselt, mida ja kui palju neil midagi vaja on, vaid teevad tihti läbimõtlematuid ja hetkeemotsioonist ajendatud kulutusi. „Kui vaadata, millele ja kuidas inimesed kulutavad, siis on finantshariduse juurutamine jätkuvalt äärmiselt vajalik, nii noortele kui ka täiskasvanutele,“ on Kalmer veendunud.

Tarbijaveebi www.minuraha.ee toimetaja ja üks rahatarkuse koolituste läbiviijaid Heli Lehtsaar rõhutab, et finantshariduse õpetamisega tuleb algust teha juba lasteaiast „Üks viimaseid brittide uuringuid näitas, et lapsed omandavad elementaarsed rahaga ümberkäimise oskused ja hoiakud juba seitsmendaks eluaastaks. Eeskuju saavad nad aga kodust, kus vanemate teadmised rahaasjade korraldamisest ei ole selleks sageli piisavad,“ ütleb Lehtsaar.

2012. aasta sügisel uuringufirma Saar Poll poolt läbi viidud finantskirjaoskuse ja finantsteenuste alase teadlikkuse uuringust selgus, et ligi pooled vastanutest hindasid oma oskusi rahaga arukalt majandada ja finantsteenuseid kasutada ebapiisavaks. „Olukorra parandamiseks ongi sadakond üle Eesti toimuvat rahatarkuse koolitust ellu kutsutud. Igas paigas arutavad eksperdid täiskasvanud õppijatega, miks üldse peaks rahaasju korraldama ning mida see muudab. Lisaks tehakse läbi praktilisi harjutusi, näiteks õpitakse koostama eelarvet ja antakse ülevaade eraisikutele mõeldud laenudest,“ tutvustab Lehtsaar lühidalt koolituse sisu.

Koolituste ja maakondade TÕN-i ürituste ajakavad leiab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras kodulehelt. Kõik koolitused on osalejatele tasuta.

Rahatarkuse koolituste läbiviimise asukohtade ülevaade koos koollituse toimumise ajaga seisuga on kättesaadav siin.

 

Lisainfo:

Katrin Talihärm, Eesti Pangaliidu tegevjuht

Tel: 611 6567

taliharm@pangaliit.ee

Malle Aleksius, Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht

Tel: 51 08 561 või 668 0546

malle.aleksius@fi.ee

 

Vaata rahakoolituste läbiviimise asukohti täisekraanilt