Pangaliit viib taaskord läbi rahatarkuse päeva

Pangaliidu 2014.a. rahatarkuse päev toimub 5.veebruaril. 45-minutiline tunni eesmärgiks on anda 9.klassi õpilastele teadmisi oma rahaasjade paremaks korraldamiseks läbi pereeelarve koostamise ning valmistada abituriente ette eelseisvaks eluks andes juhiseid isikliku eelarve koostamiseks.
22 november 2013

Saades julgustust 2013.a. jaanuaris läbiviidud rahatarkuse päeva kogemusest oleme otsustanud 2014.a. veebruari alguses korrata sama eesmärgiga ettevõtmist, mille käigus jagavad Pangaliidu liikmespankade töötajad oma teadmisi ja kogemusi nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpuklassi õpilastega üle Eesti. 2013.a. jõudsime üheskoos 109-sesse kooli, kus viisime läbi 182 koolitust, peamiselt põhikooli lõpuklassides. Koolidest, kus rahatarkuse päev 2013.a. läbi viidi, saab ülevaate Google kaardirakendusest aadressil: http://goo.gl/maps/ONKQg.

Pangaliidu 2014.a. rahatarkuse päev toimub 5.veebruaril. 45-minutiline tunni eesmärgiks on anda 9.klassi õpilastele teadmisi oma rahaasjade paremaks korraldamiseks läbi pereeelarve koostamise ning valmistada abituriente ette eelseisvaks eluks andes juhiseid isikliku eelarve koostamiseks.

Rahatarkuse algteadmiste omamine on elluastumisel aina suureneva tähtsusega ja võimaldab hinnata erinevate otsuste mõju oma rahanduslikule olukorrale nii lühemas kui pikemas perspektiivis. Pangatöötajatel on karjääri jooksul kogunenud nii erialaseid kui isiklikke kogemusi, mida nad oleksid pidanud kooliõpilasena väärtuslikuks ja mida väärtustavad ka tänapäeva noored.

Kutsume üles koole, kes on huvitatud tunni läbiviimisest võtma ühendust Pangaliiduga hiljemalt reedel, 29.novembril e-postitsi pangaliit@pangaliit.ee.

Pangaliidu rahatarkuse tunnis ei reklaamita ühegi panga teenuseid.

2013.a. rahatarkuse tunni soovituslik ülesehitus, mille on koostanud Pangaliidu finantshariduse toimkond on kättesaadav siit. Külalisõpetaja kasutab tunni iseseisvaks ettevalmistamiseks ka finantsaabitsat.

Finantskirjaoskuse edendamine on ühtteist Eestis tegutsevat kommertspanka ühendava Eesti Pangaliidu üks prioriteete.