Pressiteade: Bigbank võeti Pangaliidu liikmeks

Pangaliidu juhatus võttis tänasel juhatuse koosolekul Bigbank AS -i Pangaliidu liikmeks. Koos Bigbankiga on pankade huve esindaval Pangaliidul nüüd 13 liiget.
19 oktoober 2017

Pangaliidu juhatus võttis tänasel juhatuse koosolekul Bigbank AS -i Pangaliidu liikmeks. Koos Bigbankiga on pankade huve esindaval Pangaliidul nüüd 13 liiget.

Täielikult Eesti kapitalile kuuluv kokku üheksas riigis esindatud tähtajalistele hoiustele ja tarbimislaenudele keskendunud Bigbank on asutatud 1992. aastal. Bigbanki juhatuse esimees Sven Raba ütles, et " Eesti Pangaliit peab oluliseks, et Eesti pangandussektor oleks usaldusväärne ja läbipaistev nii Eesti kui välispartnerite silmis. Bigbank jagab seda arvamust, niisamuti nagu jagame ka teisi Eesti Pangaliidu väärtuseid ja põhimõtteid. Peame oluliseks, et pangandussektori maine oleks hea ja tarbijad usaldaksid pankasid. Suurepärase pangateenuse pakkumiseks klientidele peavad pangad olema vastavuses kõikide pangale kohalduvate regulatiivsete nõuetega, millele kaasa aitamine oma toetuse ja tegevustega on Pangaliidu üks toimimise eesmärkidest. Eesti Pangaliitu astumisega soovime toetada ja anda oma panuse liidu strateegiliste eesmärkide saavutamisesse.

Pangaliit kui kommertspankasid ühendav erialaliit on avatud kõikidele Eestis tegevuslitsentsi omavatele krediidiasutustele. Pangaliidu tegevdirektor Katri Talihärma sõnul pakub kommertspankasid ühendav erialaliit oma liikmespankadele võimalusi nii informatsiooni paremaks kättesaamiseks kui protsesside mõjutamiseks. Pangaliidu liikmelisusel on positiivne mõju ka klientidele, sest ootus on, et kõik liikmespangad juhinduvad oma tegevuses Pangaliidu juhatuse poolt heaks kiidetud heast pangandustavast ja muudest iseregulatsiooni normidest.

Pangaliidu peamisteks eesmärkideks on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine. 1992. aastal 21 kommertspanga poolt asutatud Pangaliitu kuulub Eestis tegevuslitsentsi omavast 17 krediidiasutusest 13: Swedbank, SEB Pank, Luminor Bank, Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Inbank, Coop Pank, Tallinna Äripank, Citadele Pank, LHV Pank, OP Corporate Pank, Versobank ja Bigbank. Pangaliidu liikmetele kuulub varade mahu järgi enam kui 98%-ne turuosa. Pangaliit on Euroopa Pangandusföderatsiooni liige.

Lisainfo:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116569

Sven Raba, Bigbanki juhatuse esimees
sven.raba@bigbank.ee
7311333