Pressiteade: Eesti noorte finantskäitumine vajab parandamist

Eesti Pangaliit pöörab koostöös liikmespankadega teistkordselt toimuva rahatarkuse kuu raames tähelepanu eestlaste finantskirjaoskusele. Märtsikuu jooksul annavad pankade töötajad ligi sajas koolis põhikooli ja gümnaasiumi noortele rahatarkuse tunde. Viimase viie aastaga on algatuse raames saanud vajalikke teadmisi rahaasjadega toimetulekuks ligi 20 000 noort üle Eesti.
08 märts 2016

Eesti Pangaliit pöörab koostöös liikmespankadega teistkordselt toimuva rahatarkuse kuu raames tähelepanu eestlaste finantskirjaoskusele. Märtsikuu jooksul annavad pankade töötajad ligi sajas koolis põhikooli ja gümnaasiumi noortele rahatarkuse tunde. Viimase viie aastaga on algatuse raames saanud vajalikke teadmisi rahaasjadega toimetulekuks ligi 20 000 noort üle Eesti.

Rahatarkuse kuu eesmärk on tähtsustada finantskirjaoskust ja teadvustada eestimaalastele arukaid finantskäitumise põhimõtteid. Viimaste uuringute kohaselt on Eesti elanike finantskirjaoskuse tase küll tõusmas, kuid arenguruumi jagub endiselt.

"Eesti elanikud on viimase viie aasta jooksul hakanud rohkem oma sissetulekute ja väljaminekute kohta eelarvet pidama. Leibkondade eelarve olemasolu on tõusnud 33 protsendilt 44 protsendile," tõi Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm positiivse näite uuringufirma Saar Poll poolt Eesti elanike seas läbi viidud finantsalase kirjaoskuse uuringust.

Talihärmi sõnul tuleb tööd jätkata eeskätt noortega, kes õige pea iseseisva elu ning suuremate finantsotsustega kokku puutuma hakkavad. "Ehkki meie õpilaste teadmised rahaasjadest on üldiselt muu maailmaga võrreldes korralikud, siis praktikas neid teadmisi siiski millegi pärast kasutada ei osata," lisas Talihärm. Rahatarkuse kuu raames jagatakse noortele teadmisi eelarve planeerimisest, laenamisest, säästmisest ning investeerimisest.

Eeskätt noortele mõeldes on loodud ka eraldi rahatarkuse Facebooki lehekülg, kus on võimalik hoida silm peal harival sisul, mis aitaks teadmiste ja tegeliku käitumise vahelist lõhet vähendada: https://www.facebook.com/rahatarkus/

Ülevaade koolidest, kus viiakse läbi rahatarkuse tunnid:

 

Lisainfo:
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor
Tel: 6116569
E-post: taliharm@pangaliit.ee