Pressiteade: Inbank võeti Pangaliidu liikmeks

Pangaliidu juhatus võttis Inbanki Pangaliidu liikmeks. Koos Inbankinga on pankade huve esindaval Pangaliidul nüüd 13 liiget.
17 juuni 2015

Inbank võeti Pangaliidu liikmeks

Pangaliidu juhatus võttis Inbanki  Pangaliidu liikmeks. Koos Inbankinga on pankade huve esindaval Pangaliidul nüüd 13 liiget.

Inbank ASi juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul on erialaliidu töös osalemine igale turuosalisele positiivse tähendusega kohustus, et kaasa aidata pangandusturu arengule. "Usun, et kõik liidu liikmed soovivad, et Eesti pangandusturg oleks usaldusväärne, vastutustundlik ja innovatiivne. Soovime olla ses töös aktiivne kaasalööja ja omalt poolt soovime liidu töösse tuua uuenduslikku meelsust ja julgust raamivabalt mõelda, " lisas Jan Andresoo

Pangaliidu tegevdirektor Katri Talihärma sõnul pakub kommertspankasid ühendav erialaliit oma liikmespankadele võimalusi nii informatsiooni paremaks kättesaamiseks kui protsesside mõjutamiseks. Pangaliit kui kommertspankasid ühendav erialaliit on avatud kõikidele Eestis tegevuslitsentsi omavatele krediidiasutustele.

Pangaliidu liikmespangad juhinduvad oma tegevuses Pangaliidu juhatuse poolt heaks kiidetud heast pangandustavast ja muudest iseregulatsiooni normidest. Pangaliidu peamisteks eesmärkideks on Eesti panganduse arendamine ja pankade ühiste probleemide lahendamiseks vajaliku tegevuse koordineerimine.

Pangaliitu kuulub Eestis tegevuslitsentsi omavast 15 krediidiasutusest 13: Swedbank, SEB Pank, Nordea Pank, Danske Bank, Eesti Krediidipank, Tallinna Äripank, Citadele Bank, DNB Pank, LHV Pank, Pohjola Pank, Versobank, Handelsbanken ja Inbank. 2014. aasta lõpu seisuga kuulub liikmetele varade mahu järgi ligi 98%-ne turuosa.

Lisainfo:
Katrin Talihärm, Pangaliidu tegevdirektor
taliharm@pangaliit.ee
6116569