Pressiteade: Kuu aega SEPA-ga: suuremate probleemideta, ent küsimusi jagub

Eestis kehtib veebruari algusest üleeuroopaline maksesüsteem (Single Euro Paymets Area - SEPA). Üleminek uuele süsteemile on seni üldiselt sujuvalt kulgenud, kuid klientidel tasub sellest hoolimata olla tähelepanelik ka järgnevatel kuudel.
03 märts 2014

Kuu aega SEPA-ga: suuremate probleemideta, ent küsimusi jagub

Eestis kehtib veebruari algusest üleeuroopaline maksesüsteem (Single Euro Paymets Area - SEPA). Üleminek uuele süsteemile on seni üldiselt sujuvalt kulgenud, kuid klientidel tasub sellest hoolimata olla tähelepanelik ka järgnevatel kuudel.

"Üleminek uuele maksesüsteemile oli pankades põhjalikult ette valmistatud ja testitud. Üleminek pankades sujus suuremate tõrgeteta, ehkki oldi valmis ka võimalike riskistsenaariumite rakendumiseks," võttis Eesti Pangaliidu tegevjuht Katrin Talihärm toimunud ülemineku kokku. Oluline osa selles oli ka ettevõtete ja pankade poolt tehtud teavitustöös ja inimeste kõrges teadlikkuses. Esile tõusnud väiksemate tõrgetega tegelesid kõik pangad võimalikult operatiivselt, et klientidele ei tekiks suurte muutustega seoses olulisi ebamugavusi. Täname kliente kannatliku meele ja mõistva suhtumise eest. Kõigi arusaamatust tekitavate arvete või maksete osas soovitame suhelda otse oma panga klienditoega.

Klientide jaoks olid olulisemad muutused seotud rahvusvahelise ja senisest pikema kontonumbri (IBAN) kasutuselevõtuga ning senise otsekorralduse teenuse sulgemisega, mis asendati tarbija jaoks e-arve püsimaksega.

"Vanal kujul kontonumbreid aitavad eraklientidel uuele IBAN-kujule ümber teisendada pangad, mistõttu pole see muutus klientidele suuremaid probleeme tekitanud. Siiski on olnud omajagu küsimusi seoses sellega, milline IBAN-number olema peab, kas uute kontonumbrite esimene osa peaks olema ühesugune jne," tõi Talihärm näiteid inimestel tekkinud küsimustest. "Mõnevõrra rohkem on aga ettevõtetele väljakutseid esitanud e-arve teenusele üleminek," tõdes Talihärm. Kuna tegemist on suure muudatusega, loodame inimeste mõistva suhtumise peale - mitte kõik seni otsekorraldusega makseid kogunud ettevõtted ei ole veel e-arvel põhinevale teenusele jõudnud üle minna, samuti on esinenud hilinemisi arvete esitamisega, mis võivad põhjustada määratud kuupäevaga püsimaksete ebaõnnestumist. Maksmata jäänud arvete vältimiseks tasub inimestel eraldi jälgida, kas kõik varem otsekorralduslepingute alusel tasutud arved on saanud tähtaegselt tasutud. Et nii inimestel kui ettevõtetel oli seoses maksesüsteemi muutusega omajagu küsimusi, olid veebruaris pankade klienditoe liinidel ja kontorites kohati pikemad järjekorrad kui tavapäraselt.

Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Mihkel Nõmmela sõnul õnnestus kommertspankadel uue pankadevahelise jaemaksesüsteemi kasutuselevõtt. "Kuigi inimesed täheldasid maksekiiruse aeglustumist, oli üleminek kokkuvõttes sujuv. SEPA tähendab muuhulgas ühtset maksete liikumise standardit Euroopas, kuid võimaldab tulevikus tõsta maksete liikumise kiirust," märkis Nõmmela.

SEPA-le ülemineku eesmärgiks on kasutada ühtse turu eeliseid ja võimaldada inimestele ning ettevõtetele lihtsaid, soodsaid ja turvalisi makselahendusi. Pikemas perspektiivis peaks inimestel ja ettevõtetel piisama ühest maksekontost ja pangakaardist, et teha ja koguda makseid ning ajada asju kogu Euroopa Majanduspiirkonnas.

Lisainformatsioon:

Katrin Talihärm
Eesti Pangaliit
Tegevjuht
Tel: 611 6567
taliharm@pangaliit.ee