Pressiteade: Pangaliit korraldab koolides rahatarkuse päeva

Eesti Pangaliit korraldab täna ligi sajas koolis üle Eesti rahatarkuse päeva. Teist aastat toimuva ettevõtmise raames annavad erinevate pankade töötajad põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklassidele edasi oma finantsalaseid teadmisi.
05 veebruar 2014

Pangaliit korraldab koolides rahatarkuse päeva

Eesti Pangaliit korraldab täna ligi sajas koolis üle Eesti rahatarkuse päeva. Teist aastat toimuva ettevõtmise raames annavad erinevate pankade töötajad põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklassidele edasi oma finantsalaseid teadmisi.

Rahatarkuse päeva eesmärk on õpikutarkuste kõrval anda õpilastele eluliste näidete ja ülesannete abil edasi algteadmised rahaga mõistlikuks ümberkäimiseks. "Inimeste harimine oma rahaasjadega toimetulekuks on ühtteist Eestis tegutsevat kommertspanka ühendava Eesti Pangaliidu üks priotiteetidest," kinnitas Eesti Pangaliidu tegevjuht Katrin Talihärm. 

Koolide kõrge huvi rahatarkuse päeva läbiviimise vastu näitab Pangaliidu tegevjuhi sõnul, et tavateadmiste kõrval on noorte harimisel ühe enam hindama hakatud ka rahatarkuse olulisust. "Ühe 45-minutilise tunniga jõuab üheksandikele jagada pere-eelarve koostamise teadmisi oma rahaasjade paremaks korraldamiseks ning valmistada abituriente ette eelseisvaks eluks, andes juhiseid isikliku eelarve koostamiseks," rääkis Talihärm.

"Eelmisel aastal esmakordselt läbi viidud rahatarkuse päev andis kinnitust, et noorte teadmised rahaasjadest vajavad täiendamist. Finantsteemad pakuvad küll huvi, aga tihti puudub teadmine, kust vajalikke vastuseid oma küsimustele leida. Seda teadmistejanu meie liikmespankade töötajad täna kustutama lähevadki," lisas Talihärm.

2013. aasta jaanuaris esmakordselt läbiviidud rahatarkuse päeval külastati 109 kooli, kus viidi läbi 182 koolitust. Sel aastal on koolide huvi rahatarkuse päeva läbiviimise vastu kasvanud. "See teeb meile rõõmu, kuid seab paratamatult ette ka piirangud. Kuivõrd pankade töötajad annavad tunde oma põhitöö kõrvalt, ei ole meil kahjuks olnud võimalik leida külalisõpetajaid kõikidesse huvitatud koolidesse," ütles Talihärm. Küll on aga Pangaliidul kavas korraldada ettevõtmisi kooliõpilaste finantskirjaoskuse parandamiseks ka edaspidi. "Teeme selle nimel pidevalt tööd, et jõuaksime iga korraga järjest rohkemate noorteni," lisas Talihärm.

Tunni läbiviimiseks vajalikud õppematerjalid on koostanud Pangaliidu finantshariduse toimkond. Pangaliidu rahatarkuse tunnis ei reklaamita ühegi panga teenuseid.

Ajakirjanikel, kes soovivad tunni läbiviimisest täpsemat ülevaadet või tahavad tundi mõnes osalevas koolis külastada, palume kontakteeruda otse projektis osalevate koolidega. Koolidest, kus rahatarkuse päev toimub, saab ülevaate Google kaardirakendusest.

 

Lisainformatsioon:
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliit
Tegevjuht
Tel: 611 6567
taliharm@pangaliit.ee