Pressiteade: Uued õppematerjalid aitavad rahatarkust õpetada nii emakeele- kui geograafiatunnis

Eesti Majandusõpetajate Selts koos paljude ainete õpetajatega töötas välja õppematerjalid, mis uue riikliku õppekava ja ainekavade nõuetega arvestades aitavad finantskirjaoskust õpetada erinevate ainete tundides. Kokku koostati kõigile üldhariduskooli vanuseastmetele 36 õppematerjali kogumahus ligi 250 lehekülge.
19 september 2013

Uued õppematerjalid aitavad rahatarkust õpetada nii emakeele- kui geograafiatunnis

Eesti Majandusõpetajate Selts koos paljude ainete õpetajatega töötas välja õppematerjalid, mis uue riikliku õppekava ja ainekavade nõuetega arvestades aitavad finantskirjaoskust õpetada erinevate ainete tundides. Kokku koostati kõigile üldhariduskooli vanuseastmetele  36 õppematerjali kogumahus ligi 250 lehekülge.

"Koolil on vanemate kõrval väga suur roll noorte rahatarkuse kujundamisel. Uued õppematerjalid aitavad õpetajatel rahaasju süsteemselt ja lihtsalt tunnis käsitleda. Töö käigus sai selgeks, et ka kõige keerulisemaid rahamaailma küsimusi on tegelikult võimalik väga lihtsalt arusaadavaid näiteid kasutades lastele selgitada," tõdes Elbe Metsatalu, projektimeeskonna liige ja Eesti Majandusõpetajate Seltsi esinaine.

Õppematerjalide praktilised ülesanded annavad lastele teadmisi säästmisest ja laenamisest, mõistlikust rahakasutusest, aga ka pangakaartidest, kindlustustest, pensionist ja paljust muustki. "Näiteks kodundustundideks on Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja Kristi Teder koostanud töölehe rahvusköökidest, mille abil tutvuvad õpilased lisaks erinevate piirkondade toiduvalmistamise traditsioonidele ka piiratud eelarvega menüü koostamisega ja arvutavad toitude maksumust eri riikide valuutas," tõi Metsatalu näite, kuidas rahatarkust kokandustunnis õpetada saab.

"Töölehtede valmistamisel osales suur hulk erinevaid aineõpetajaid, mis näitab, et finantskirjaoskus on vajalik paljudes eluvaldkondades ja mõistliku rahakasutuse teemat tuleb lisaks majandusõpetusele käsitleda ka kirjanduses, geograafias või ka käsitöötunnis," tõdes Imbi Henno, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna õppekava talituse peaekspert. Tema sõnul on ettevõtmine hea näide sellest, kuidas uus riiklik õppekava on üles ehitatud. "Erinevate valdkondade vahel tuleb luua seoseid, mille tulemuseks tekib noortel arusaam, et ühiskond moodustab terviku, kus näiteks rahatarkust võib vaja minna ka sporti tehes," lisas Henno.

Õppematerjalide valmimise initsiatiiv tuli Eesti Pangaliidu, Finantsinspektsiooni, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja NASDAQ OMX-i Tallinna poolt. Samad osapooled toetasid töölehtede valmimist nii rahaliselt kui ekspertarvamusega.

"Mida nooremalt end rahaasjade planeerimisega kurssi viia, seda väiksem on tõenäosus, et elu jooksul tekib suuri finantsalaseid ootamatusi. Seetõttu oli Pangaliidul väga hea meel projektis eksperdina osaleda ja õppematerjalide koostajatele elulisi näiteid kasutamiseks anda," selgitas projektimeeskonda kuulunud Pangaliidu finantshariduse toimkonna liige Triin Messimas.

Finantskirjaoskuse õppematerjalid on aineõpetajatele kasutamiseks avaldatud Koolielu portaalis õppevaras. Töölehed on kergesti leitavad teemakohase võtmesõna või õppeaine otsingu kaudu. Lisaks õpilase töölehele on eraldi materjal õpetajale metoodilise juhendi ja õigete vastustega. Kümme töölehte tõlgitakse ka vene keelde.

Lisainformatsioon:

Katrin Talihärm
Eesti Pangaliit, tegevdirektor
Tel: 611 6567
taliharm@pangaliit.ee

Elbe Metsatalu,
Eesti Majandusõpetajate Selts
Tel: 53021159
elbe.metsatalu@mail.ee

Imbi Henno
Haridus- ja Teadusministeerium, peaekspert
Tel: 735 0284
imbi.henno@hm.ee

Malle Aleksius,
Finantsinspektsioon, kommunikatsioonijuht
Tel: 6680 546
malle.aleksius@fi.ee