Pressiteade: Veebruarist jõustuvad üleeuroopalised maksetingimused nõuavad tähelepanu

Veebruarist hakkavad Eestis kehtima ühtsed üleeuroopalised maksetingimused (Single Euro Paymets Area - SEPA). Eilsel Eesti Pangaliidu korraldatud pressibriifingul tõdeti, et tarbijatele olulisi muutusi sellega ei kaasne ning ettevõtted saavad tänu üleminekuperioodile muudatustega hakkama.
17 jaanuar 2014

Veebruarist jõustuvad üleeuroopalised maksetingimused nõuavad tähelepanu

Veebruarist hakkavad Eestis kehtima ühtsed üleeuroopalised maksetingimused (Single Euro Paymets Area - SEPA). Eilsel Eesti Pangaliidu korraldatud pressibriifingul tõdeti, et tarbijatele olulisi muutusi sellega ei kaasne ning ettevõtted saavad tänu üleminekuperioodile muudatustega hakkama.

Küll aga tuleb tarbijal esmalt harjuda senisest pikemate IBAN kontonumbritega. Eestile küsitud aastase üleminekuperioodi jooksul teisendavad pangad aga makse algatamisel eraklientide riigisisesed kontonumbrid automaatselt ise IBAN-kujule. "Nii ei jää eraisikutel ükski makse tegemata ka siis, kui teatakse vaid vastaspoole vana kontonumbrit. Pank aitab selle automaatselt IBAN-kujule viia," selgitas Eesti Pangaliitu esindanud Olavi Lepp.

Tähelepanelik tasub olla ka pankadevaheliste maksekorralduste aeglasemaks muutumise osas. Kui varem toimus arveldus kümme korda päevas, siis alates veebruarist viis. "Oluline on vaadata üle, millal on viimane aeg maksekorralduse esitamiseks, et see veel samal päeval teise panga kliendini jõuaks. See kellaaeg on pankade lõikes erinev, jäädes reeglina 15.00 ja 16.30 vahele," rääkis Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Mihkel Nõmmela.

Kliendil tasub teadvustada ka seniste otsekorralduste asendamist e-arve püsimaksetega. Kui teenuspakkuja, kellele inimesed maksavad täna otsekorraldusega, läheb üle e-arvele, siis ei pea klient ise midagi tegema. "Need ettevõtted, kes e-arvele üle ei lähe, on juba andnud sellest klientidele ise või läbi panga teada. Sellisel juhul tuleb leida alternatiivne makseviis, näiteks läbi internetipanga või makseautomaadi," ütles Olavi Lepp.

Eesti Energia arveldusosakonna juht Triin Haidla juhtis tänaste otsekorraldusklientide tähelepanu sellele, et veebruarist sõltub ülekande kuupäev arve maksetähtajast ning et ülekanne ei toimu enam igal kuul ühel ja samal kalendripäeval. "Esimestel kuudel soovitame klientidel ka ise internetipangast üle kontrollida, kas arve summa on maksetähtajaks kontolt maha võetud," rääkis Haidla. Kuna e-arve püsimakse puhul ei oma Eesti Energia infot kliendi püsimakse limiidi ega teenuslepingu kohta, palus Haidla klientidel püsimakse lepingut puudutavate küsimuste korral otse oma kodupanga poole pöörduda.

Euroopa Komisjoni ettepanek anda kõigile pankadele SEPA-le üleminekuks 6-kuuline lisaaeg Mihkel Nõmmela kinnitusel Eestis senises tegevusplaanis muudatusi kaasa ei too. "Tegemist ei ole kohustuse, vaid võimalusega. Kuivõrd Eesti on endale juba aastase üleminekuperioodi küsinud, siis on see piisav, et kõik muutused valutult läbi teha," teatas Nõmmela.

Kui jaanuari alguse seisuga olid e-arve püsimakseteks viidud üle veidi enam kui pooled senistest otsekorralduslepingutest, siis 1. veebruariks on prognooside kohaselt sama näitaja üle 97%. Ettevõtted, kes tänaseks ei ole e-arvele üleminekuga algust teinud ei saa enam üleminekuprotsessis osaleda, oluline on aga see et e-arvel põhineva makselahenduse saab kasutusele võtta jätkuvalt ka pärast 1. veebruari.

Maksete panka saatmiseks kasutusele võetavad uued ISO sõnumiformaadid erakliente ei mõjuta. Ettevõtetele tähendab see aga süsteemide uuendamise vajadust.

Pressibriifingu slaidid on kättesaadavad siin.

Lisainformatsioon:
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliit
Tegevjuht
Tel: 611 6567
taliharm@pangaliit.ee