Välkmaksepõhiste makselahenduste töögrupp

Vaata lisaks

Eesmärgiga toetada pankadeüleselt koostoimivate välkmaksemakselahenduste loomist ja toetamaks välkmaksete kasutamise sujuvamaks muutmist nii tarbijate kui ettevõtjate vahelises arveldamises loodi 2018.a. lõpus Maksekeskkonna Foorumi juurde välkmaksepõhiste makselahenduste töögrupp.

Töögrupi fookus on tänases faasis suunatud pankade/makseteenuse pakkujate vahelise "küsi raha" (request to pay) baasteenuse kirjeldamisele. Näeme, et küsi raha funktsionaalsuse kombineerimine välkmaksega pakuks mugavat alternatiivi sularahale näost-näkku tehingute puhul, lihtsustaks oluliselt ka distantsilt algatatud tehingute sooritamist ning pakuks alternatiivi kaardimaksele eelkõige väiksematele kaupmeestele, kellel puudub täna kaardimaksete vastuvõtmise võimekus. 

Maksekeskkonna foorumi 19.06.2019 koosolekul kiideti heaks  välkmaksepõhiste makselahenduste töögrupis valminud dokument: