Välkmaksepõhiste makselahenduste töögrupp

Eesmärgiga toetada pankadeüleselt koostoimivate välkmaksemakselahenduste loomist ja toetamaks välkmaksete kasutamise sujuvamaks muutmist nii tarbijate kui ettevõtjate vahelises arveldamises loodi 2018.a. lõpus Maksekeskkonna Foorumi juurde välkmaksepõhiste makselahenduste töögrupp.

Töögrupi esimene koosolek toimus 24.jaanuaril 2019. 

Vt lisaks: